Eakate probleemidele pühendati esinduslik konverents

Eakate probleemidele pühendati esinduslik konverents

 

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit ja sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjon korraldasid Tallinnas 25. septembril eakate päevale pühendatud konverentsi teemal „Eakad Eestis – toimetulek ja pensionipoliitika“.

Konverentsist osavõtjate poole tervitussõnadega pöördunud sotsiaalminister Maret Maripuu ütles, et kui eakad ja lapsed elavad hästi, siis läheb ka meie riigil hästi. Ta teatas, et sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi spetsialistid on välja töötanud arengukava, kuidas saavutada seda, et aastaks 2011 tõuseks pension 6272 kroonini.

Pensionide tõstmist lubas ta alustada kohe järgmisest, 2008. aastast, kusjuures üks suurematest riigieelarve kuluallikatest tuleval aastal ongi pensionid. Minister märkis veel, et pensionile jäämise iga ei tõsteta niipea.
Põhiettekandega teemal „Toimetulek ja pensionipoliitika“ esines Tallinna ülikooli professor Lauri Leppik, kes muide on välja töötanud Eesti praeguse pensionisüsteemi.

Ta märkis, et kiire majanduskasv Eestis ei ole eakate inimeste sissetulekuid suurendanud samaväärselt majanduslikult aktiivsete inimeste sissetulekutega. Leppiku sõnul on 65-aastased ja vanemad madalaima keskmise sissetulekuga vanuserühm Eestis. Eakate hulgas on napi sissetulekuga inimeste osakaal suurem kui üheski teises vanuserühmas. 40 protsenti üksi elavatest eakatest elab vaesuseriskis.

Kuigi Eesti on ratifitseerinud parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalharta artikli 12 (õigus sotsiaalkindlustusele), leidis harta üle järelevalvet teostav Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee 2006. aastal, et olukord Eestis ei vasta täielikult harta nõuetele, kuna rahvapensioni määr, mis on ühtlasi vanadus- ja töövõimetuspensioni minimaalne suurus, ei taga kaitset vaesuse vastu.

Tallinna ülikooli professor Taimi Tulva peatus pikemalt Eestis üksielavate toimetulekul ja selle toetamisel, TTÜ emeriitprofessor Valdek Mikkal rääkis adekvaatsest pensionist, Aare Kitsing Eesti Pensionäride Ühenduste Liidust võttis sõna teemal „Pensionär ja poliitika“, sotsiaalministeeriumi perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja tegi ettekande teemal „Eesti pensionireform ja eakate heaolu“.

Ettekannetele järgnesid osavõtjate sisutihedad sõnavõtud ja kohtumine ajakirjanikega. Kõlama jäi mõte, et üritus oli vajalik ja väga hästi organiseeritud ning tööd tuleb jätkata. Oma abi lubas anda ka sotsiaalministeeriumi asekantsler Kõiv. Tema lubas põhjalikult tutvuda 2005., 2006. ja 2007. a tehtud EPL-i pöördumisega vabariigi valitsusele ja informeerida konverentsist osavõtnuid nende ettepanekute täitmisest 2008. a jaanuaris.

Tallinnas korraldatud konverents näitas ka seda, et ühiskond on hakanud rohkem mõistma, kui oluline on eakate panus meie ühiskonna elus. Eakad on ju need, kes oma rikkalike elukogemuste najal aitavad kujundada üldisi väärtushinnanguid ja suhtumisi, on nad ju see maa sool, mis hoiab elus traditsioone ja nakatab nendega ka nooremaid.

Homme on kõik Saaremaa eakad oodatud Lümanda rahvamajas toimuvale eakate päevale. Seda korraldab rahvusvahelise eakate päeva tähistamiseks juba aastaid ligi 600-liikmelist Kuressaare pensionäride ühendust juhtiv rõõmsameelne ja energiline Helga Nurmekann.

Lilli Maripuu,
konverentsist osavõtja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)