Nuorus ikka meite tulevik

Nuorus ikka meite tulevik

 

Oktuober käe. Sõuke imeilus. Meri paergus kõikse kenam voasta kohe voadata. Lehed akkasid puude pialt ühna kolinal alla tulema. Meite õue pärna pialt kukkusid küll umbes sedasi päevapialt alla nagu ühtes mo lemmikvilmis „Monty Python – elu mõte“.

Elu mõte iseenesest uo sõuke mõtlemapanev asi. Murra teese üle ühtelugu piad. Viimasel aal iseäranis kipub kõik, küll vähemaste mo ümber, olema kangeste sürrealistlik. Et juhtub asju, mis justkut põle võemalikud.

Siia tiema alla võib köia koa selle laupa, 6. oktuobril, Nautses toimuv Kihnu – Muhu pidu, mis justkut tulemas, aga mise kohe kiegid kommentaarida es ossan.

1. oktuobril olli Muhu vallal sünnipäe. Üks kena nummer lõi ette, midast inimeste ulkas kangeste vanas eas takatsi õhatse – 17 voastad sai vanaks. 1990. voastal sai Muhu esimesena Eestis takatsi valla staatuse. Vat sõuke lugu. Palju õnne meitele kõikidele, kis sii soare pial elavad või seda muidu kangeste armastavad.

Armastusega muidugid uo alati kierulised luod. Kust ta tuleb ja kuhu läheb ja miks näiteks inimesel omal sii eriti midagid sekka ütelda põle? Ja mida rohkem ilmas elatud soab, seda rohkem tundub sie mõiste udusemaks minevad ja laiemale laotuvad. Justkut universum, sõuke salapärane ja lõpmata.

Sedasi. Hellamaa Külakeskuses tulle kessiku esimest korda kokku kohvitoa-rahvas. Neh, õuetüödega soab tassapissi otstega kokku, õhta tuleb koa kuidagid rutuga. Mine piale tüöd metsa sienele, soad kaks sient korvi, juba pime.

Muhu põhikuolis köimas kirjade järele triatlon „Tere, sügis“. Riede pietse õpetajate päeva sii ja sial. Lõpulass aarab võemu omale ja voatab siis ise, mismuodi akama soab selle kuolipere karjatamisega.

Tuleva nädali uo kirjas kuolis viel levapäe, 8.-12. oktuobril. Ma lukesi kupäevad kokku, mo mielest uo sie küll levanädal.

Kessiku said nuordekeskuses esimest korda sellel uoaal kokku saviringi lapsed.

9. oktuobril tegavad ühise üritamise nuordekeskus, Muhu Muuse um ja sauekunstnik Marget Taffel. Luketse ette üks muinasjutt, mise tegelasi ja asju siis sauest välja akatse vuolima. Mis sest välja tuleb, eks näe.

Mool uo au esimesena välja kuuluta üks votuvõistlus. Nuordekeskuse juhataja Arnek Grubnik tieb kohe kuulutused paberi piale koa nendele, kis mind eb kuule või lehte ep luke. Nimelt: paergusest etkest akkab toimuma ühine votukonkurss „Sügise värvid“, Muhu ja Pöide nuordekeskuste sihes. Pilta võib akata kohe tegema, lõpptähtaega viel etkel ep tia. Valmis materjalid võib tuua oma valla nuordekeskuste juhatajate kätte.

Kummagid valla nuorde paramad tüöd selgitatse välja ja üldvõitja koa. Sügisepiltidest pannasse kokku iljem näitus, mis kordamüöda ehib kummagid nuordekeskuse seinu. Ja kis oma seena pial koa seda nähe tahab, siis piab paljast suovi avaldama. Täpsemid juhtnüöra, kut neid tuleb, ma reagi tuleva nädali üle.

Nuordekeskused uo selle nädali muidu koa kuum tiema. Saaremaa pial uo Viljandimaa ja Läänemaa nuorsootüötajad õppereisil. Neid olli ühna palju, ma põle ise lugu piale soangid, paberi pial kirjas uo 24 tükki, st inimest. Teisibe nad tullid üle Suure väena ja külastasid Saaremaa nuordekeskusi. Kessiku pieti seltsis Saaremaa nuorsuotüötajatega kuolituspäe ja täna päeva köidi enne roami piale minekud ää Liival Muhu nuordekeskuses kohtumas valla esindaja ja juhataja Arnekiga.

Kohe nähe, et nuorus ikka meite tulevik ja õppeperiood piale akan. Piaaegu kõik sie lugulaul sai ühte viisi pidi maha lauldud.
Ikka munuksed olge ietsi, iad inimesed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)