Tahad õppida politseinikuks?

Tahad õppida politseinikuks?

 

Läbi aegade on kõigi igapäevaelu negatiivsete ilmingute, toimunud õnnetuste, korrarikkumiste puhul vaadatud küsiva või etteheitva pilguga politsei poole. Kuid ega see meid heiduta, pigem oleme uhked, et meid usaldatakse ja suhtutakse meisse kõrgendatud ootustega.

Anname endast parima, et meie kõigi elu turvalisemaks muuta. Õnneks on avalikkus seda mõistma hakanud ning usaldus politsei suhtes on samm-sammult kasvanud.

Nii nagu igas organisatsioonis, nii ka politseis lahkub inimesi töölt: kes pensionile, kes vastu uutele väljakutsetele. Selge on see, et järelkasvu on pidevalt vaja. Viimastel sisekaitseakadeemiasse pürgijate vastuvõtukatsetel on käinud hulgaliselt noori, kes tahavad asuda õiguskorra kaitsele.

Tunneme heameelt selle üle, et enamik kandidaatidest on laia silmaringiga ja hea füüsilise ettevalmistusega.

Praegu on Pärnu politseiosakonnas praktikal politseikadett Mati Tee, kelle käest on hea võimalus küsida asju, mis huvitavad ilmselt paljusid noori, kes seisavad elukutsevaliku ees, ja abistavad neid otsuse langetamisel.

Mis ajendas sind otsust langetama just politsei kasuks?
Huvi politseitöö vastu oli juba ammu. Mulle meeldis, et politseitöö on väga mitmekülgne ja võimaldab suhelda paljude inimestega. Samuti oli oluline otsuse mõjutaja minu soov aidata inimesi nende probleemide lahendamisel.

Millised omadused ja ettevalmistus peaks politseinikuks pürgijail olema?
Kindlasti peab olema kindel soov politseinikuks saada ja politseitööst teatud ettekujutus, mis ei baseeruks vaid väljamaistel märulifilmidel. Politseinikuks pürgija peab arvestama politseitöös ettetulevate pingeliste olukordadega, mis eeldavad nii tugevat vaimujõudu, kõrget pingetaluvust kui ka head füüsilist vormi.

Mis on sinu jaoks seni kõige raskem või keerukam olnud?
Olen mõistnud, et politseitöö on oma iseloomult meeskonnatöö. Seetõttu saan õpingute käigus keerukasse olukorda sattudes abi kolleegidelt ja juhendajatelt. Kindlasti tulevad reaalselt tööle asudes ka raskemad situatsioonid, kus tuleb ainuisikuliselt vastu võtta olulisi ja õigeid otsuseid.

Seepärast tahan õppimise ajal võimalikult palju teadmisi ammutada ja kõrvaltvaatajana jälgida, kuidas professionaalid olukordi lahendavad. Seda ei saa nimetada raskeks või keeruliseks, vaid pigem oluliseks õpingute osaks.

Kirjelda palun lühidalt õppeprotsessi. Kas see sinu arvates õigustab end?
Õppimine on huvitav ja vaheldusrikas, sest õppeprotsessis vahelduvad teooria ja praktika. Samuti ei tekita selline õppevorm väsimust teooria omandamisel, sest kolme kuu jooksul koolis õpitud teoreetilisi teadmisi saab järgmise kolme kuu jooksul politseiasutuses praktikal olles kohe kasutada.

Juba esimesel praktikal saame me reaalse ja selge ettekujutuse oma tulevasest tööst ning tunnetuse, kas valik on osutunud õigeks. Selline õppevorm, mida nimetatakse kompetentsipõhiseks, on üsna uudne ja noorte hulgas populaarne.

Minu arvates õigustab selline õppevorm ennast, sest aitab politseikadetil juba varakult tutvuda oma tulevase töökohaga ja kolleegidega. Samuti tähendab see tegelikult ju teadmiste omandamist läbi reaalsete politseitegevuste (klienditeenindus, patrullimine, menetluse teostamine jne).

Millistel noortel soovitaksid valida politseitöö – milliseid teadmisi see eeldab, millist füüsilist ettevalmistust?
Nii nagu ma varem juba ütlesin, peab noorel inimesel olema kindel tahe ja soov saada politseinikuks. Tulevane politseikadett peaks olema aktiivne ja edumeelne noor, kes väärtustab teadmisi ja soovib aidata teisi inimesi. Sportlik eluviis tuleb samuti kasuks, sest politseinik peab olema heas füüsilises vormis. Oluline on avar silmaring ning valmisolek end pidevalt täiendada, sest inimesed küsivad politseinike käest väga erinevaid valdkondi puudutavaid küsimusi.

Usutavasti on neid noori, kellel lõplik otsus elukutsevalikul veel langetamata. Kui Sind huvitab just see, mida eelnevalt kirjeldasime, on Sul võimalus lisateavet saada sisekaitseakadeemia kodulehelt www.sisekaitse.ee või elukohajärgsest politseiasutusest. Järgmine dokumentide vastuvõtt toimub juba 8.–18.oktoobril käesoleval aastal.

Meie regiooni noored on politseikooli sisseastumiskatsetel silma paistnud oma hea ettevalmistusega. Suvisel vastuvõtul oli meie regioonist katsetele tulnuid 39, lisaks avaldas kaks noort inimest mujalt soovi kandideerida just meie prefektuuri kaudu.

Kokku oli kandidaate seega 41, vastuvõetuks osutusid 24 (s.o 59%). Kogu vabariigist oli kandidaate kokku 202, neist läbisid katsed edukalt 80 (s.o 40%).

Meie edukaim oli Saaremaa, kus katsed läbisid edukalt kõik 9 kandidaati, tubli oli katsete läbimisel ka ainuke Hiiumaalt kandideerinu.

Teiste maakondade andmed:
kandidaate / osutusid vastuvõetuiks
• Järvamaa 4 / 3
• Pärnumaa 12 / 5
• Raplamaa 7 / 6
• Läänemaa 6 / 0

Neil, kel miski ebaõnnestus ja kes on vahepeal tegelenud enesetäiendamise ja -arendamisega, pole vaja meelt heita, vaid tasub uuesti proovida!


Kaja Kukk,

Lääne PP avalike
suhete büroo komissar

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 812 korda, sh täna 1)