Sügis-talviseks ajaks varu enesele helkur!

Nii nagu igal aastal on algamas aeg, mil kooli või tööle läheme pimedal ajal, sama on lugu koduteele asudes. Tasuks üle vaadata, kas selliseks ajaks on varutud üks väga oluline aksessuaar, helkur.

Igal aastal hukkub liikluses nii jalakäijaid kui ka jalgrattureid, põhjuseks see, et kaasliikleja ei olnud autojuhile nähtav. Kahjuks ei ole meie mustas kroonikas sügis-talvisel ajal harvad teated, kus räägime hukkunud või raskelt vigastada saanud jalakäijast või jalgratturist, kes oli tumedas riietuses ning helkuriga varustamata.

Kas kampaania või vajalik igapäevane harjumus?
Juba mitmeid aastaid on erinevate kampaaniate käigus selgitatud helkuri vajalikkust. Ometi pole see kõikide jalakäijate teadvusse veel jõudnud.

Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, eristab autojuhi silm ilma helkurita tumedas riietuses jalakäijat alles 26 m kaugusel, heledasse riietatud inimest 38 m kaugusel. Esimesel juhul ei saa otsasõitu vältida kiirusel üle 40 km/h, teisel juhul kiirusel üle 50 km/h.

Asulas lähituledega sõites annab pimedas vilkuv helkur juba 150 m kauguselt autojuhile märku, et ees kõnnib inimene. Maanteel, kaugtulede valgusel, märkab juht helkuriga varustatud jalakäijat juba 300 m kauguselt. Autojuhile jääb piisavalt aega, et sõitu aeglustada ja jalakäijast ohutult mööduda.

Kuidas end nähtavaks teha?
Olles helkuri või helkurpaela soetanud, on oluline teada, kuidas seda kasutada, et ta oleks kaasliiklejatele nähtav ning täidaks oma ülesannet:
Helkur on soovitav kinnitada maast 50–80 cm kõrgusele (sellel kõrgusel on helkuri peegeldus kõige suurem), nii et see oleks nähtav mitmest suunast.

Rippuv helkur kinnitada riiete külge nii, et see jääb põlve kõrgusele, keha sõiduteepoolsele küljele. Veel parem on kasutada helkurit mõlemal küljel.

Praktilised on helkurpaelad, mida saab õmmelda riiete servadele (jope alumine äär, varrukad, krae). Ära õmble helkurit kohale, kus riie kortsub või murdub: näiteks varruka küünarnuki kohale.

Veniva helkurpaela võib lihtsalt varruka või püksisääre peale tõmmata.
Helkuri kasutamise kohustus kehtib pimeda ajal ja halva nähtavuse korral mitte ainult valgustamata maanteel, vaid ka niisugusel linna või muu asula valgustamata tänaval, kus puudub kõnnitee.

Helkur pole üleliigne isegi mitte valgustatud linnatänaval. Helkurit peaks kandma ka õues mängides, sest õuealalgi liigub autosid.

Odavam on ohutus tagada kui enese suhtes hoolimatuse pärast karistada saada.

Liikluseeskirja § 25 sätestab: Halva nähtavuse korral või pimeda ajal kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või süüdatud laternat.

Milline on karistus selle nõude rikkumise eest?
Liiklusseaduse § 7436 sätestab karistused liiklusnõuete rikkumise eest jalakäija või muu liikleja poolt:

(1) Jalakäija, jalgratturi, loomveokijuhi, sõitja või mopeedijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut (kuni 600 krooni).

(2) Sama teo eest: kui see on toime pandud joobeseisundis, kui sellega on tekitatud inimesele ettevaatamatusest tervisekahjustus või, kui sellega on tekitatud varaline kahju või liiklusoht, karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (kuni 6000 krooni).

Ivo Haav,
Lääne Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna preventsiooni- ja  patrullitalituse komissar

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 52 korda, sh täna 1)