Sellelaupa mihklipäeva loaet tulemas

Kenade sügisilmade aegas lasti Muhulase leht nädali alguses välja. Esimese lehe pial Marje Nykaneni kirjutis Muhu turismiinfupunktist, mis Liiva Kaubahuovis sui avat sai. Ikka iad ja viad ühteskuos. Esimene sui seljataga.

Näitas, et taris oleks ületsi panna rahvusvahelised i-punkti märgid ja rohkem pakkuda erinevud rükiseid. Koa Soaremoa ettevõtjad võiksid tiha Muhuga lepingu ja oma pakkumisi Liiva infupunkti kaudu jägada. Sii tieb piatuse suur osa roamiga moakonna soarde piale jõudn reisijatest.
Muhu külavanemid kutsutse omale arvutikasutamise oskust soama. Uvilisi märgib üles ja õpperupi paneb kokku Aado Keskpaik, kis tuletab viel miele, et käesoleva voasta ielarvest soab taodelda külaelanike ühistegevuse ja külade arendamise toetusi.

Heikki Verendel kutsub kodu-iestlasi rohkem üksteesele naeratama ja uolimist ületsi näitama. Ia sõna annab suoja tunde südame.
Raido Liitmäe vahendab kommunaalmajanduse uudissimi, uiest valla rakturist ja sui juosul korda soadud tielõikudest külate vahel.

Anu Pallas kurdab inimeste arimatusest rügiga akkama soamise juures. Ikka kallatse oma jäägid maha kuskile mere eare või karjaaruse, kus pialtnägijud just ep juhtu olema. Selle viimase kohja pial ma jähi mõtlema, et sie ju koa tegelikult inimeste rügi, mis kurja kiele pialt ilmale õelud kuuldusi lõkutab.

Ennast tudvustab Sotsiaakeskuse juhataja kt Aino Rummel. Tudvustab ta koa alates juulist valdas olavad sotsiaalhuoldajad, et mis tüöd sie inimene tieb. Sotsiaalkeskuse kaudu soab abivajaja näiteks vajalikka toiduainimi ja ravimid kergemini kätte, abi soab pesu pesemise korraldamisel, puude tuppa tuomisel, vie kaost vädamisel, ehk koristamiselgid. Sotsiaalhuoldaja annab abi koa igat sorti asjaamistel – aitab maksa makse, vormista dokumenta, vajadusel organisierib abivahendimi, aitab oida kontakta lähedastega… Muhus põle sõukest tüötajad enne oln, akatseks toetutse noabervaldade kogemustele.

Muhu kuoli ürituste loaen septembri- ja oktuobrikuu kohe andasse nähe, valla õpilasbusside ringid koa must-valgel kirjas.

Helen Pihli jutu põhjal vahendab leht muuseumis läbiviidavad mihklipäeva rogrammi. Riede lähtvad sest osa soama Muhu lasteaa- ja kuolilapsed, teestel suovijatel palutse ennastid ette registrierida. Reagitse mihklipäevast üldiselt, selle korra aegas uo põhirõhk levaga seonduval. Terviseradadel kulgeb moastikumäng, kus otsitse erievud juurviljasid, mise külges mõistatused. Kolmas osa uo kuolitund, pialkirjaks „Märka märke“. Kuulatse juttu esivanamate aa-arvamisest, ilma ennustamisest ja vikerkaarest.

Lapsed soavad ülesande juonista vikerkaar võemalikult täpsetes värvides.
29. septembril tulemas koa natusse juba reagit Mihklipäeva loaet Liiva Kaubahuovis kellu 9 – 14. Infu ja registrierimine selle kohe köib Tiiu Tuusti, Alliki Oidekivi või Asta Sepa kaudu. Uodatse metsa-, koduaa- ja põllusoaduste ning käsitüömaterjalide ja käsitüö müüjud. Sõuke uhke oma soaduste ja näpütüöde loaet sai esteks toimuma mineva voasta. Eks ta korjab uogu ja populoarsust ja luodetavaste soab Mihklipäeva loadast Muhus üks kena radtsioon. Oleks ikka Vanataet sellelaupa jälle natusse muhulane koa.

Esmaspäises Osooni-saates ETVs saime nähe muhulasest Vanamõisa Simmu leiduri Eldur Väärtnõu elekrimassinad ja tuulegeneraaturid. Nii mõnelgil nuorel mehel akkas asi uvi pakkuma. Eriti sie omaehitat tuulegeneraatur. Kellel nupp nokib ja tüöriistad näpu vahel ep kõrveta, tegavad ehk omalegid sõukse uhke ieskuju naal.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 64 korda, sh täna 1)