Õpetajate päeval valvab libaõpetajat pärisõpetaja (2)

Õpetajate päeval valvab libaõpetajat pärisõpetaja

 

Järgmisel reedel ülemaailmselt tähistatava õpetaja päeva eel tekitab Kuressaare gümnaasiumi abiturientide seas ärevust direktori käskkiri, mis sätestab, et õpetajad viibivad õppetundide ajal klassiruumides.

Traditsiooniliselt vahetavad õpetajate päeval lõpuklasside õpilased ja õpetajad rollid, andes õpilastele võimaluse kogeda õpetajatööd.
Kui enamikes koolides aineõpetajad sel päeval tundides ei viibi, siis Kuressaare gümnaasiumis on viimasel paaril aastal käskkirjaga ette nähtud, et nad peavad seda tegema. Abiturientide seas tekitab see pahameelt, kuna n-ö valvuri klassis viibimine rikkuvat päeva mõtte. See on ju sama, kui meie õpetaja kõrval istuks igas tunnis õppealajuhataja, arvavad õpilased.

Kooli õppealajuhataja Maidu Varik leiab, et õpetaja tunnis viibimine annab esmakordselt tundi andvale õpilasele kindlustunde, et kõik laabub ning hiljem on hea saada tundi jälginud pedagoogilt ka tagasisidet.
Täiskasvanu viibimine klassis tagavat ka parema distsipliini. KG noorsootöö osakonna juhataja Anneli Meistersoni hinnangul tekivad probleemid peamiselt põhikooliosas. Mitte kõik libaõpetajad ei suutvat tunnis korda tagada. Meistersoni sõnul valisid abituriendid eelmisel aastal endi seast turvamehed, kes kutsuti kohale, kui tunnis probleeme tekkis.
Gümnaasiumi direktor Toomas Takkis peab õpetajate tunnis viibimise nõuet normaalseks, kuna õpetajad on ametlikult sel päeval tööl ning nemad vastutavad klassides toimuva eest. Samas ei ole tal ülevaadet, kas õpetajad ka tegelikult klassis istuvad.

Paarikümnest abituriendist, kes eile lehele teemat kommenteerisid, ei mäletanud keegi, et eelnenud aastatel pedagooge tunnis oleks olnud. See-eest pelgavad nad, et eelmisel nädalal kümnendike ristimisel aset leidnud negatiivsete vahejuhtumite valguses võidakse sel aastal ettekirjutusse tõsisemalt suhtuda. Noored pakuvad välja, et asja võiks võtta vabamalt ning neil ei oleks selle vastu midagi, kui õpetajad istuvad oma vaheruumis, kust neid vajadusel kutsuda saab.

Ka Leisi keskkooli õpetajad käivad vajadusel tunde andvate abiturientidega tunnis kaasas. Direktor Tõnu Erini sõnul toimub see omavahelisel kokkuleppel, kirjalikult kellelegi sellist kohustust pandud ei ole. Et noor katsetaja saaks proovida tõelist tunniandmist, mitte ei peaks tegelema korrarikkujatega, põhjendas Erin pärisõpetaja võimaliku kohaloleku vajadust.

Enamikes maakonna koolides lubatakse lõpuklassi õpilastel siiski üksinda õpetajana klassis viibida. Pärisõpetajad on tihti ise õpilaste rollis või viiakse mõnele väliretkele või huvitavale koolitusele. „Ülejäänud personal jääb ju majja,“ rõhutas Saaremaa ühisgümnaasiumi huvijuht Triino Lest, kui rääkis nende kooli traditsioonist viia õpetajad majast välja.
Kuressaare põhikooli direktori Jaan Lemberi sõnul annavad nende kooli üheksandikud ise tunde, aga õpetajad on majas siiski olemas, et tarvidusel aidata. „See on tõsine mäng,“ ütles Lember. Ühelt poolt on tegemist tavalise koolipäevaga, teisalt millegi erilisega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)