Põhiseadus väärib enamat kui õllepudel (1)

Põhiseadus väärib enamat kui õllepudel

 

„Põhiseadus on inimlike väärtuste ja põhimõtete kogum, mis avab Sulle tee ühiskonda. Ole avatud ja teotahteline – Sinu panusest sõltub see, kuidas ühiskond suhtub Sinusse. Ela põhimõtte järgi, et Sa ei tee teistele seda, mida endale ei soovi.“

Nii kirjutas endine justiitsminister ja tänane riigikohtu esimees Märt Rask kõigile ülikooli lõpetajaile taasiseseisvunud Eesti põhiseaduse 10. aastapäeva puhul kingitud põhiseaduse eriväljaandes. Pool aastakümmet hiljem tähistab justiitsminister Rein Lang meie riigi alustalasid paikapaneva seaduse aastapäeva õllereklaamiga.

Viis aastat tagasi andis justiitsministeerium välja põhiseaduse eritrüki eesmärgiga panna kodanikke enam mõtlema meie riikluse põhimõtteile, minevikule, olevikule ja tulevikule. Paljud toona ülikooli lõpetanud hoiavad kingitud põhiseadust tänaseni diplomikaante vahel kui tähtsat dokumenti.

Tänane justiitsminister Rein Lang aga leiab, et parim viis põhiseadust rahvale lähemale tuua on teha seda alkoholi propageerimise kaudu. Lang leiab, et uue õllemargi idee on oma eesmärgi täitnud, sest nüüd on põhiseadus Eesti rahva ja meedia tähelepanu võitnud. Eelnevaga alahindab justiitsminister eesti rahvast.

Rahvas – Eesti Vabariigi kõrgeima võimu kandja – mõistab omariikluse ning sellele õigusjõu andvate normide olulisust, talle pole vaja, et täidesaatva võimu esindajad seda labaste võtetega meenutavad. Arvestades pool sajandit kestnud okupatsiooniaega, on demokraatlikel väärtustel põhinev konstitutsioon meie riigile erilise tähtsusega.

Pidades silmas viimase 15 aasta jooksul toimunud nihet väärtushinnangutes – põhimõtteilt materialistlike hüvede suunas –, on juubeliaasta puhul igati kohane meenutada kõigile meie põhiseaduse sünnilugu. Kuid seda saab teha ka väärikalt, alkoholireklaami kasutamata.

Ja sellega on toime tulnud nii paljud ajakirjanikud kui ka õiguskantsler, kes on avanud põhiseaduse mõtet ja toonud välja selle mõju eri eluvaldkondadele. Õiguskantsleri iga-aastane tegevuse ülevaade on leidnud laialdast kajastust meedias ja pälvinud ka rahva huvi.

Märt Rask kirjutas viis aastat tagasi, et põhiseadus väärib kohta meie kirjavara hulgas, et seda aeg-ajalt uurides leida lahendus igikestvale küsimusele: mis sõltub minust? Kas tänase justiitsministri soovitus on otsida eksisteerimise põhjusi alkoholist ja tema sõnum see, et Põhiseaduse pilsneri pudel väärib kohta riiulil? Kas põhiseaduse 15. aastapäeval ülikooli lõpetanud tudengitel ei jää muud üle kui põhiseaduse lugemise asemel tähistada aastapäeva ja kõrgkooli lõpetamist pudeli õllega?

Ajal, mil Eesti ühiskond on hädas üha süveneva joomatõvega, mille tõttu on juhtunud hulk traagilisi õnnetusi ja kaotatud nii palju inimelusid, ei sobi valitsuse liikmel propageerida vägijooki. Seda enam, et üha rohkem omavalitsusi on mure raskust mõistes kehtestanud alkoholimüügi piirangud ning televisioonis on käivitunud sotsiaalkampaaniad vägijoogi pruukimisest loobumiseks.

Lang on oma kampaaniaga tõepoolest tähelepanu võitnud, aga samas ka eraettevõtte kukrut täitnud, kasutades seejuures ärihuvide eesmärgil rahvuslikke sümboleid – riigilipuvärve. Põhiseaduse 15. aastapäev väärib tähistamist ning soov tähtsustada meie põhiseaduse olemasolu ja tutvustada rahvale selle põhimõtteid on tunnustust väärt.

Kahjuks jääb arusaamatuks, kas justiitsminister lähtub uut õllemarki reklaamides õilsatest eesmärkidest või soovib hoopis alkohoolse joogi müügist hiljem kasu lõigata. Eraettevõtjal on vaba voli kasutada kaubamärki „Põhiseaduse pilsner“, kuid ükski meie riiklik institutsioon ega minister ei tohi sellise nimetusega alkohoolset jooki reklaamida.

Kui Lang lähtus kodanike huvidest ja soovis põhiseaduse aastapäeva väärikalt tähistada just mingisuguse tootega, oleks ju võinud hakata tegema näiteks Põhiseaduse leiba. Mida arvaks üldsus sel puhul, kui keskkonnaminister oleks andnud looduskaitse 50. aastapäevaks välja kilekotid kirjaga „50 aastat looduskaitset“?

Riigis, kus justiitsministri haldusalas on hulgaliselt vajakajäämisi – näiteks pole pööratud piisavalt tähelepanu kohtueelse menetluse mõistliku kestuse olulisusele ja kinnipidamisasutustes pole tagatud seadusandlusega ettenähtud meditsiiniabi –, on lubamatu, et minister reklaamib alkoholi. See seab kahtluse alla kogu õigussüsteemi usaldusväärsuse ja juhib avalikkuse tähelepanu tähtsatelt asjadelt kõrvale.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)