Alkoholimüüjad Kuressaares lubavad toetada ennetustööd

Kuressaares alkoholiga kauplevate müügikohtade omanikud läkitasid linnavolikogule pöördumise, milles antakse lubadus panustada senisest enam alkoholivastasesse ennetustöösse.

Samas aga protestitakse kava vastu kehtestada linna kaubandusettevõtetes alkoholimüügile täiendavad ruumilised piirangud. Kaupmehed hoiatavad – need piirangud suurendaksid tööpuudust ja vähendaksid linna tulubaasi.

Kangema kraamiga kauplevate kaubandusettevõtete omanike pöördumine, millel on Kuressaare 15 prominentsema kaupmehe allkiri, jõudis linnavolikogu kantseleisse neljapäeval, 13. septembril.

Tol hetkel ei olnud selle koostajail veel teavet, et linnavalitsus on loobunud oma varasemast nõudest lubada tulevikus kangema kraami müüki vaid eriosakonnas, mis on kaupluse ülejäänud osast eraldatud vähemalt 2 meetri kõrguse seina ja lukustatava uksega ning kus arvlemine toimuks vaid selles osakonnas müüdava kauba eest. Tõenäoliselt just seetõttu algabki kaupmeeste pöördumine terava rünnakuga nimetatud nõudmise vastu.

Ei taha olla katsejänesed

Kuressaare kaupmehed on seisukohal, et selliste piirangute kehtestamine nõuaks umbes 100 000 krooni suurust investeeringut kaupluse kohta, mis omakorda viiks selleni, et suur osa jaemüügiettevõtteid lõpetaks tegevuse. Kõik see – nii võib pöördumisest lugeda – „pärsib konkurentsi… ja vähendab omavalitsuse tulubaasi tööta jäänud inimeste laekumata tulumaksu näol. Esialgsel hinnangul jääb töötuks ca 30 inimest“.

Pöördumises linnavolikogule kahtlevad Kuressaare kaupmehed veel ka selles, et alkoholimüügipiirangute rakendamine eraldi vahendina efektiivne oleks. „Me ei ole nõus olema katsejänesteks, kelle peal proovitakse antud määruse efektiivsust,“ on pöördumises öeldud.

Lahendus seisneb kasvatus- ja ennetustöös

Samas jääb pöördumist lugedes siiski mulje, et ka Kuressaare kaupmehed valutavad südant tekkinud olukorra pärast ja teevad linnavolikogule omapoolseid ettepanekuid alkoholipoliitika karmistamiseks.

Nende ettepanekute võtmesõnadeks oleks kasvatus- ja ennetustöö. Nii näiteks on Kuressaare kaupmehed valmis koolitama oma müüjaid ja seda eesmärgil, et tõhustada tegevust alkoholimüügi vanusepiirangu kontrollimisel. Sellele lisaks ollakse valmis „kahtluse korral mitte müüma alkoholi selgete joobetunnustega kodanikele“.

Veel lubavad kaupmehed, et tulevikus paigaldatakse müügikohtade vahetusse lähedusse alkoholivastased plakatid, osaletakse aktiivselt ja abivalmilt ühiskondlikes kampaaniates, mis propageerivad seisukohta „alkohol on nõme“ jne.

Kuressaare linnavalitsuselt nõuavad kaupmehed aga, et see leiaks täiendavaid vahendeid, kuidas koostöös politsei ja turvafirmadega tugevdada järelevalvet. Rõhutatult on pöördumises välja toodud tõik, et Kuressaare linnas on praegu vaid üks konstaabel. Lisaks peaks linnavalitsus kiiremas korras rajama uue „kõiki lapsi hõlmava noortekeskuse“ ja looma noorte nõustamiskabineti.

Kuressaare alkoholikaupmeeste pöördumine linnavolikogule lõpeb mõtteteraga, et alkoholipoliitika kujundamisel peaksid linnavõimud käituma „nii nagu 1980.–1990. aastatel (s.o nõukaaja lõpp ja taasiseseisvumisaja algus, mille vältel meie ühiskond elas üle ka Gorbatšovi „kuiva aja“ – toim) seda tehti, kui noortele esinesid lektorid alkoholi, tubaka ja narkomaania kahjulikkusest (nt Anti Liiv)“.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)