Vastukaja (2)

Kommentaar eelmise teisipäeva arvamusloole „Noored ja alkoholiprobleem” meie kodulehelt:

Minule kui lapsevanemale teeb muret, et süüdistatakse ikka ja alati kodu, kuid mina pole oma lapsi kunagi jooma ärgitanud. Meil kodus napsitamist ei tulegi ette, seega peaksime olema selles suhtes kultuursed, kuid miskipärast meie pojad armastavad ikkagi koos sõpradega hiliste öötundideni väljas olla. Kuidas saab ema või isa sellist asja kontrolli all hoida, kui väljaspool kodu on selles suhtes täielik vabadus!?

Minu ettepanek oleks põhikooliealistele koolidesse sisse viia kultuurse alkoholitarbimise õpetus, sest selge on see, et noored hakkavad alkoholi vastu huvi tundma. Seepärast oleks parem, kui see teema oleks enne põhjalikult koolis läbi arutatud. Koolides võiks korraldada etiketi- ja eetikakursusi ja need peaksid olema kohustuslikud kõigile!

Kommenteerib Inge Vahter,
Saaremaa ühisgümnaasiumi tervise- ja bioloogiaõpetaja:

Arutasime artiklile “Noored ja alkoholiprobleem” tulnud kodulehe kommentaari kümmekonna meie kooli õpetaja-klassijuhatajaga läbi ja alljärgnevalt siis meie lühivastus sellele. Teada on, et väga suures osas kujundatakse paljud lapse arusaamad elust just eelkoolieas ja seetõttu on kodul lapse edaspidises arengus väga suur osa. Kooli jõudnuna on väikesel koolijütsil sageli väga kindlad tõekspidamised ja arvamused, seda ka suhtumise osas alkoholi pruukimisse/mittepruukimisse kodus täiskasvanute poolt.

Lapsevanem, kes teeb ettepaneku “põhikooliealistele kultuurse alkoholitarbimise õpetus sisse viia”, ei ole arvatavasti kursis sellega, et nii terviseõpetuses kui ka bioloogias-keemias on ainekava üheks eesmärgiks tervisliku eluviisi kujundamine. Selleks tuleb õpilastele selgitada tervist kahjustavaid tegureid, neist üks olulisemaid on alkohol. Seega on kooli (õpetaja) ülesanne selgitada, millist kahjulikku toimet alkohol organismile avaldab. Kuidas saaksime siis sisse viia alkoholitarbimise õpetust, kui see läheb vastuollu terviseõpetuse eesmärkidega?

Oleme nõus, et koolides “võiks korraldada etiketi- ja eetikakursusi ja need peaksid olema kohustuslikud kõigile”. Kahjuks neid nii vajalikke aineid meie tunnijaotusplaan ei võimalda. Õnneks teeb seda klassijuhataja tunni raames enamik meie tublisid klassijuhatajaid. Ja loomulikult – siingi on kodul oma ülesanne täita.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)