Enesepaljastajale määratud trahv osutust lubatust suuremaks

Pärnu maakohus otsustas maikuus naiste jalgpallikohtumise ajal alasti väljakule jooksnud Urmo Talistule politsei poolt määratud trahvisummat vähendada rohkem kui poole võrra, kuna Lääne politseiprefektuur oli määranud Talistule pea 4000 krooni suurema trahvi, kui seadus seda lubab.

Sõpradega 10 000 krooni peale kihla vedanud Talistu jooksis väljakule FC Kuressaare–TVMK jalgpallikohtumise ajal 13. mail Kuressaares. Lääne politseiprefektuur algatas Talistu vastu väärteomenetluse ning määras trahvi suuruses 167 trahviühikut ehk 10 020 krooni.

Talistu sellega ei leppinud, kuna karistusseadustiku § 262 alusel (avaliku korra rikkumine), millest politsei lähtus, ei ole võimalik määrata suuremat trahvi kui 100 ühikut.

Oma väärtegu Urmo Talistu kohtus ei vaidlustanud. Politsei möönis, et Talistule oli ekslikult määratud lubatust suurem trahv, ja palus kohtul uue otsuse teha. Kuigi kohtus avaldas Talistu tehtud teo üle kahetsust, palus politsei selle arvestamata jätta, kuna nende läbiviidud menetluse ajal Talistu seda teinud ei olnud.

Kohtunik Külli Mõlder selgitaskohtuotsuses, et arvesse on võetud väärteo raskust ja iseloomu ning teo toimepannud isiku kahetsust. Samuti märkis kohtunik, et politsei otsus on seaduslik ja põhjendatud, kuid eksitud on karistuse määramisel. Kohus otsustas Talistule uueks karistuseks määrata trahvi suuruses 80 ühikut ehk 4800 krooni.

Lääne politseiprefektuuri Kuressaare jaoskonna pressiesindaja Kristi Mägi sõnul oli suurema trahvi näol tegemist inimliku veaga, mida kunagi varem ette tulnud ei ole.

„Politsei märkas oma viga pärast otsuse tegemist ja kuna politsei ise oma otsuseid muuta ei saa, siis anti rikkujale ka nõu otsus edasi kaevata ning selgitati võimalust otsust muuta kohtu kaudu,” selgitas Mägi.

Urmo Talistu ise ütles Oma Saarele, et politsei pärast esialgse trahvi määramist tal küll edasi kaevata ei soovitanud, hoopis ta ise otsustas asjale taolise käigu anda. Praegust kohtuotsust peab Talistu õiglaseks ning edasikaebamist tema poolt arvatavasti ei tule.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 64 korda, sh täna 1)