Pussitajale määratud karistus ei rahulda osapooli

Kohus määras kaheaastase šokivangistuse karistuseks noormehele, kes möödunud aasta märtsis Kuressaare kesklinna lokaali ees teist noormeest neli korda noaga lõi ja talle raske kehavigastuse tekitas.

Kohtualuse advokaat on lubanud maakohtu otsuse ringkonnakohtus vaidlustada. Apellatsiooniõiguse kasutamist kaalub ka prokuratuur, kuna peab karistust liiga leebeks.

Kohtuotsuse ettelugemisel märkis Kuressaare kohtumaja kohtunik Kristel Pedassaar, et pärast süütõendite analüüsimist jõudis kohus veendumusele, et prokuratuuri poolt Andres Medri vastu esitatud süüdistuse kvalifikatsioon – s.o tapmiskatse – on õige. Kuid samas võttis kohus karistuse määramisel arvesse ka kohtualuse süüd kergendavad asjaolud, milleks oli vabatahtlik ilmumine süü ülestunnistamisele.

Kohtuprotsess Andres Medri vastu algas karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist. Maikuus aga kvalifitseeris ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu süüdistuse ümber tahtlikuks tapmiseks, mille kohus karistuse määramisel ka muutmata jättis.

Kohtuotsusest võib lugeda, et Medri lõplikuks karistuseks on kuus aastat vangistust. Sellest tuleb maha võtta kolm päeva, mis kohtualune veetis eeluurimisvangistuses. Järelejäänud ajast – 5 aastat, 11 kuud ja 27 päeva – peab kohtualune reaalselt vangis istuma kaks aastat, ülejäänud aeg on talle karistuseks määratud tingimisi katseajaga. Lisaks tuleb Medril riigituludesse maksta 9000 krooni sundraha ja katta menetluskulud summas 11 825 krooni.

Augustikuus toimunud kohtuistungil nõudis prokurör Medrile karistuseks 8-aastast vangistust. Kohus seda nõudmist aga ei rahuldanud ja määras lõplikuks karistuseks väikseima karistusmäära, mida tapmiskatse puhul on võimalik sanktsioonina kohaldada.

Küsimusele, kas prokuratuur on kohtu määratud karistusega rahul, vastas ringkonnaprokurör: „See, et kohus jättis muutmata kuriteo kvalifikatsiooni, meid loomulikult rahuldab. Kuid praegu (reede pärastlõunal – toim) kaalub prokuratuur apellatsiooniõiguse kasutamist, sest meile tundub karistus olevat liiga leebe.“

Kohtualuse advokaat Harland Paas kinnitas Oma Saarele, et kasutab apellatsiooniõigust. „Ka varasematel kohtuistungitel olin ma selle vastu, et prokuratuur kvalifitseeris minu kaitsealuse vastu suunatud süüdistuse tapmiskatseks,“ rääkis Paas. Tema sõnul ei rahulda kaitset, et kohus jättis karistuse määramisel prokuratuuri nõutud kuriteokvalifikatsiooni jõusse.

Seaduse järgi peavad kohtuprotsessi osapooled apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatama otsuse teinud kohtule seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest, apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule 15 päeva jooksul kohtuotsusega tutvumisest.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)