15.08.2007 arhiiv

  • 1. veebruarist 2007 jõustus uus töötajate usaldusisiku seadus (edaspidi TUIS), mis tõi endaga kaasa muudatusi nii usaldusisiku valimise ja tagasikutsumise korras kui ka uuendusi töötajate informeerimisel ja konsulteerimisel. Sama seadusega tehti vajalikud muudatused ka palgaseaduses, ametiühingute seaduses ja töölepingu seaduses.

    Uuest töötajate usaldusisiku seadusest

    1. veebruarist 2007 jõustus uus töötajate usaldusisiku seadus (edaspidi TUIS), mis tõi endaga kaasa muudatusi nii usaldusisiku valimise ja tagasikutsumise korras kui ka uuendusi töötajate informeerimisel ja konsulteerimisel. Sama seadusega tehti vajalikud muudatused ka palgaseaduses, ametiühingute seaduses ja töölepingu seaduses.

    Loe edasi...

2 - 212