Riigikogu istung katkes kvoorumi puudumise tõttu

Riigikogu erakorraline istungjärk lõppes eile enne eelnõude hääletusele jõudmist, kui kontrollimisel registreerus kohale alla poole Riigikogu liikmetest.

Enne esimesena arutlusel olnud eelnõu lõpphääletust palus reformierakondlane Igor Gräzin Riigikogu esimehel viia läbi kohaloleku kontrolli ning kuna kohale registreerus vaid 36 saadikut, jäi eelnõu arutelu katki.

Seaduse kohaselt on Riigikogu otsustusvõimeline vaid siis, kui erakorralisest istungjärgust võtab osa üle poole ehk vähemalt 51 Riigikogu liiget.

Riigikogu võtab päevakorras olnud kahe eelnõu osas seisukoha korralisel istungjärgul septembris.

Opositsioonilised rohelised soovisid erakorralisel istungjärgul käivitada kütuse- ja energiamajanduse suundade väljatöötamiseks vajalikud tegevused, kohustades valitsust uuendama kütuste- ja energiamajanduse pikaajalist arengukava ja koostama sellest lähtuva elektrimajanduse arengukava aastateks 2009–2020. Uuendatud arengukava aastani 2050 pidanuks valitsus esitama Riigikogule heakskiitmiseks hiljemalt järgmise aasta oktoobriks.

Teise eelnõuga soovisid rohelised moodustada kütuse- ja energiamajanduse suundadega tegeleva probleemkomisjoni.
Rohelised põhjendasid otsuste algatamist ning erakorralise istungjärgu kokkukutsumist seisukohaga, et Eesti energiapoliitika elluviimine on sisuliselt läbi kukkunud. Nende sõnul ei ole valitsus siiani suutnud alustada energiakavade uuendamist, mistõttu pidanuks Riigikogu erakorraline istungjärk need protsessid käivitama ja andma valitsusele tähtaja kavade uuendamiseks.

Roheliste kinnitusel tulnuks sealjuures käivitada Riigikogu probleemkomisjon tagamaks kütuse- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamise protsessi põhjalikkus, objektiivsus ja avatus.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)