Maakondliku ühisveevärgi projekt võib oluliselt kokku kuivada

Maakondliku ühisveevärgi europrojekti maht võib taaskord väheneda, sest keskkonnaministeerium soovib rahapuudusel projektist mitmeid vähem
olulisi objekte veel välja arvata.

Maakondliku ühisveevärgi projekti uute riigihangete ettevalmistamisega seoses esitas keskkonnaministeerium AS-le Kuressaare Veevärk ettepanekud, mille kohaselt peaks uus riigihange sisaldama ainult neid tegevusi, mis on otseselt seotud veemajandusdirektiivide täitmisega. „Selleks tuleb projektis kavandatud tegevused üle vaadata ning välja selgitada, millised neist tuleb tööde mahtudest täiendavalt välja arvata. Võimalusel tuleb kehtestada leebemaid tehnilisi tingimusi,“ öeldakse ministeeriumi kirjas.

Uus riigihange peab arvestama ka keskkonnaministeeriumi väljatöötatud reoveekogumisala kaartidel esitatud piiridega. Kui mingi asula ei täida reoveekogumisala moodustamise kriteeriume, siis tuleb antud piirkonna investeeringud hankedokumentidest välja võtta. Samuti tuleb tegevuste hulgast välja arvata investeeringud, mis jäävad väljapoole reoveekogumisala piire.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo nõunik Antti Tooming ütles Oma Saarele, et praegu projekti rahastamise katteks olevad 250 miljonit krooni ei kata kõiki projektis kavandatud tegevusi. Seetõttu tuleb tööd järjestada selliselt, et esmalt oleks tagatud EL direktiivide nõuete täitmine. Vähemprioriteetsed tegevused tahetakse komplekteerida eraldi hankesse, mida teostatakse tööde hilisemas etapis ning sedagi vaid juhul, kui õnnestub riigilt või omavalitsustelt saada täiendavalt lisaraha. Seni on riik keeldunud hanke kallinemise katteks lisaraha andmast.

AS-i Kuressaare Veevärk projektijuhi Raivo Pedaniku sõnul käsitleb Kuressaare Veevärk keskkonnaministeeriumi kirja kui ühe ametniku seisukohta. „Me ootame ka keskkonnaministri seisukohta, niimoodi me asjadega edasi minna ei saa,“ lausus Pedanik. „Kavandatud kärbete puhul kaob kogu projekti mõte ära,“ lisas ta.
Pedaniku kinnitusel ei soovi omavalitsused enam mingit tööde vähendamist, mis tähendab uusi vaidlusi ning meeletut aja- ja ressursside kulu.

Saaremaa omavalitsuste liidu volikogu esimees Raimu Aardam ei soovinud ministeeriumi ettepanekutega seonduvat veel kommenteerida, öeldes, et veeprojekti edasine saatus on järgmisel nädalal arutusel SOL-i juhatuses.

Iga vald saab oma hanke

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi tühistas suve algul Saaremaa ühisveevärgi projekti ehituse hanke, kuna odavaimate pakkumiste kogusumma ületas projekti eelarve 3,3 korda.
Kui varem oli hange jaotatud viieks osaks, siis nüüd on kavas teha iga omavalitsuse kohta eraldi hange ning välistatud ei ole veelgi suurem killustatus. Eesmärk on võimaldada pakkumisel osalemist ka väiksematele ehitusfirmadele, mis loob eelduse suuremaks konkurentsiks ja seeläbi soodsamate pakkumishindade kujunemiseks.

Hangete komplekteerimisel soovitab ministeerium planeerida investeeringute mahud vastavalt projektis iga omavalitsuse kohta ette nähtud rahalistele vahenditele ning sellele, milline on konkreetse vee-ettevõtte või valla täiendav finantsvõimekus.

Ka soovitab ministeerium kasutada avatud pakkumismenetluse asemel väljakuulutatud läbirääkimistega menetlust, mis annab ostjale võimaluse pidada pakkujatega läbirääkimisi nii töömahtude, tehniliste lahenduste kui ka hinna osas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)