Referendum püsiühenduse küsimuses – vajalik või mitte? (17)

Referendum püsiühenduse küsimuses – vajalik või mitte?

 

Püsiühenduse rajamisest Muhu saare ja mandri vahele on räägitud aktiivselt juba üle kümne aasta. Läbi on viidud mitukümmend uuringut, mis on näidanud püsiühenduse vajalikkust ja positiivset mõju maakonna arengule.

Sarnased uuringud mujal maailmas on näidanud, et infrastruktuuri investeeringute ja majanduskasvu ning inimeste heaolu vahel on tugev positiivne seos.

Lisaks uuringutele on maakonna püsiühenduse kohta tehtud kolm avaliku arvamuse küsitlust, mis kõik on näidanud, et ca 75% küsitletutest on püsiühendust toetaval seisukohal. Nende küsitluste kaudu on arvamust saanud avaldada parvlaevade kasutajad, maakonna ettevõtjad ja eraisikud, suvesaarlased ning mitmed teised sihtgrupid.

Samuti võib öelda, et kaudselt on kõik inimesed juba saanud püsiühenduse poolt hääletada, sest Riigikogu valimistel on enim hääli saanud just tugevalt püsiühendust toetanud kandidaadid ja erakonnad.

Hiljutine Eesti Vabariigi presidendi soovitus korraldada püsiühenduse küsimuses referendum on eeltoodule vaatamata igati toetamist väärt ettepanek. Seda eelkõige seetõttu, et siis on igaühel võimalus oma arvamuse avaldamiseks ja kõik kahtlejad saavad selge vastuse, kas eelnevalt korraldatud küsitluste tulemused on endiselt jõus või on inimeste vaated aastatega muutunud.

Vastuse mitmetele oma küsimustele saaksid ka projekti oponendid, kes on korduvalt väljendanud kahtlusi just avaliku arvamuse väljaselgitamise õigsuse osas. Ja mis saaks olla veel olulisem, kui kõigi saar-laste arvamus neid puudutava projekti kohta.

Referendumi korraldamisega tekib muidugi mitmeid sisulisi ja tehnilisi küsimusi – kuidas see täpselt läbi viia, kes selle peaks läbi viima, kust tulevad rahalised vahendid ja kellel peaks olema õigus sellel hääletada. Kindlasti peab referendumil osalemise õigus olema kõigil maakonnas elavatel hääleõiguslikel elanikel. Samuti võiks hääletamisõigus olla maakonnas sündinud, kuid mujal elavatel isikutel.

Need on kaks sihtgruppi, kelle jaoks ühendustee mandri ja maakonna vahel on väga oluline ja kelle hilisem heaolu sõltub otseselt tehtud otsusest. Referendumi korraldamine kogu Eesti elanike hulgas ei tundu asjakohane, kuna nende elu-olu ei sõltu sellest ühendusest ja tekib oht, et hakatakse jälle võrdlema ning vastandama Tallinn-Tartu maantee ja püsiühenduse ehitust, mis on oma olemuselt täiesti erinevad projektid.

Referendumi korraldamisega seoses tekib ka küsimus, millised otsused peaksid olema tehtud enne referendumit (trassi valik, lahendus – sild või tunnel, maksumuse hinnang valitud variandi puhul jne) ja kas need mõjutavad kuidagi ka inimeste otsustusi ja referendumi tulemust. Näiteks võib olla juhtumeid, kus silla puhul oleks inimene poolt ja tunneli puhul vastu, või vastupidi.

Nendele ja paljudele muudele küsimustele leitakse kindlasti sobivad lahendused ja loodan, et vastavate rahaliste vahendite leidmisel viiakse referendum läbi võimalikult kiiresti, et selle positiivse tulemuse korral ei satuks ohtu viimastel kuudel välja käidud püsiühenduse valmimistähtaeg 2015. aastal.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 34 korda, sh täna 1)