Vastukaja: Kuressaare linn toimib suurepäraselt (1)

Viktoria Lummo, „Riigikontroll ootab linnavalitsuselt puuduste kõrvaldamist“, Oma Saar 4. juulil

Möödunud nädalal sattus Kuressaare linnavalitsus kriitika alla seoses väidetega, nagu oleks linnal probleeme seadustest tulenevate nõuete ja ettekirjutuste täitmisega.

Tuleb tõdeda, et kuigi Riigikontroll tõesti avastas 2006. aastal linna auditeerides, et 2004. ja 2005. aasta andmete põhjal oli Kuressaarel puudusi sisekontrollisüsteemis ja finantsarvestuses, siis sellest kõigest võib juba julgelt rääkida minevikus.

Nii Kuressaare linnavalitsus kui linnavolikogu on teinud tõsiseid järeldusi Riigikontrolli auditist ilmnenud puudustest ning on juba pikemat aega rakendanud ja jätkuvalt rakendamas meetmeid puuduste kõrvaldamiseks, millele Riigikontroll oma kontrollaktis tähelepanu juhtis. Ajakirjanduses esitatud väited, nagu linn ignoreeriks Riigikontrolli ettepanekuid või nõudeid, ei vasta kaugeltki mitte tõele.

Riigikontrolli etteheited nii dokumendihalduse kui sisemise töökorra eeskirjade suhtes ei oma täna enam adekvaatset sisu. Nii dokumendiloetelu kui ka sisemise töökorralduse eeskirjad vastavad reaalsele olukorrale ja nõuetele ning neile esitatud nõudmistega tegeletakse loomulikult ka edaspidi.

Üle on vaadatud kõik toetuste maksmise korrad ja juhitud ametnike tähelepanu nende täpse järgimise nõudele.

Läbi on viidud nii volikogu kui ka linnavalitsuse määrusandluse analüüs ning nii volikogu kui linnavalitsus on tunnistanud kehtetuks terve rea vananenud, aegunud või sisult kehtetuid määrusi ning selgitanud välja ajakohastamist vajavad aktid.

Ka on lõpetatud 2006. aasta inventuurid ning ette on valmistamisel juba 2007. aasta omad.

Kõik Riigikontrolli poolt esitatud ettepanekud on kas juba ellu viidud või on nende rakendamine lõpusirgel, mis peaks oluliselt tõstma omavalitsuse asjaajamise korrektsust ja läbipaistvust ning mõjutama linna haldussuutlikkust positiivselt ka laiemas plaanis.

Kuressaare linn on ka juba saatnud vastuse Riigikontrolli arupärimisele nende esitatud ettepanekute ja nõudmiste täitmise kohta.

Priit Pruul,
Kuressaare
Linnavalitsuse PR juht
 
                                                                                                                               

Kommentaariks

Riigikontroll auditeeris Kuressaare linna sisekontrollisüsteemi ja finantsarvestust eelmisel aastal, audit ise hõlmas aastaid 2004 ja 2005. Kontrolliaruanne valmis 2006. aasta lõpul ehk üle poole aasta tagasi.

Kontrolliaruandele oleme saanud Kuressaare linnavalitsuselt väga põhjaliku vastuse koos abinõude plaaniga.

Kontrolliaruandes tehtud ettepanekute elluviimiseks on olnud aega pool aastat, mis ei olegi, arvestades ettepanekute laia ulatust ja erinevaid valdkondi, mida need puudutavad, eriti pikk aeg.

Nende täitmiseks rakendatud meetmetest oleme palunud Kuressaare linnavalitsusel meile teatada 20. juuliks. Seetõttu ei ole Riigikontrollil hetkel teada, millised konkreetsed ettepanekud on tänaseks täidetud ja millised mitte.

Arvestades aga Kuressaare linnavalitsuse meeldivat koostöövalmidust, mida Riigikontroll koges nii auditi läbiviimise käigus kui ka pärast seda, on põhjust arvata, et omavalitsus teeb omalt poolt kõik võimaliku probleemide lahendamiseks, millele Riigikontroll viitas.

Toomas Mattson,
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)