Heifer Internationali projektid on Saaremaal hästi käivitunud

Heifer Internationali projektid on Saaremaal hästi käivitunud

 

Eelmisel nädalal külastasid Saaremaad Heifer Internationali Kesk- ja Ida-Euroopa projektide assistent Meghan MacKrell ja Urve Loit, kes on Heifer International Balti heategevusfondi esindaja Eestis. Nad tutvusid peredega, kes osalesid Heiferi projektis Saaremaal.

Mis selle projekti eesmärk on?
Projekti eesmärk on suurendada maal elavate perede heaolu loomadelt saadava toidu abil. Samuti on projektis väga oluline osa koolitusel, ning perede omavahelisel koostööl ja hoolivusel.

Projektis osalemise üks tingimus on see, et pere, kes saab looma, annab tolle esimese emasjärglase edasi järgmisele perele. Mis tähendab seda, et need pered, keda meie projekt aitab, aitavad pärast ise teisi peresid.

Selle idee algatas kunagi ameerika farmer Dan West, kes jõudis selleni, et toetada raskes olukorras inimesi, ning leidis, et kui vahendid on piiratud, ei vaja pered mitte tassi piima, vaid pigem piima andvat lehma.

Kuidas selles projektis osaleda saab?
Saaremaal on 2005. aastal käivitunud projekti eestvedajaks Merit Trei ja Euromaja ning Taluliit, kes aitas perede leidmisel ja loomade valikul.

Projektides saab osaleda siis, kui piirkond, kes leiab, et selline toetus on neile vajalik, annab endast ise märku. Lisaks Saaremaale käivitus 2007. aasta alguses Eestis veel kaks uut projekti.

Milliseid loomi te kingite?
See sõltub palju kohalikest endist. Üldiselt tähendab projekti nimi Heifer tiineid mullikaid, kes ei ole veel ilmale toonud ühtegi vasikat. Nendelt on võimalik vasikaid rohkem saada. Kui pere võtab projekti raames looma, võtab ta ka kohustuse anda edasi samaväärne emasloom järgmisele perele ja nii ei lõpe toidu edasiandmine iial.

Kust need loomad tuuakse?
Paljud eestlased olid projekti alguses skeptilised, et kust need loomad tulevad. Loomad on kohalikku päritolu ja muretsetakse annetustest saadud raha eest. Kasutatakse ka loomi, mis on meie projektile talupidajate ja loomaomanike poolt kingitud.

Kui palju selle projektiga Saaremaal loomi kingiti?
Saaremaal said 2005. aastal kuus peret tiine mullika, seitse peret said kümme lammast ja seitsmele perele anti kolm mesilastaru.

Uute, 2007. aastal käivitunud projektide raames on võimalik valida kas 10 lammast või 5 lammast või abi aia rajamiseks.

Viimase idee andsid meile just Saaremaa projektis osalejad.

Millised tingimused on seatud peredele, kellele loomad kingitakse?
Kriteeriumiteks on, et peres on vähemalt kolm last, samuti kuuluvad sihtgruppi ühe vanemaga pered ning eelistatud on ka need pered, kus üks liige vajab erihooldust.

Samuti saavad projektides osaleda vanemad inimesed, kes tahavad tegeleda loomadega ja osaleda koolitustel ning vajaksid loomadest saadavat sissetulekut. Loomulikult peaksid osalevatel peredel olema võimalused loomade pidamiseks.

See tähendab, et olemas peab olema loomale vajalik sööt ja hooned ning maa. Projekti korraldajate jaoks on väga oluline, et loomad oleksid terved ja neile oleks tagatud igapäevane heaolu.

Kuidas projekt seni kulgenud on ja kuidas nendel peredel läheb?
Projektid on siiani kõik edukad olnud ja tagasilööke ei ole. Neis osalevate inimestega tegeletakse pidevalt. Projektis osalemise ajal saavad nad koolitust ja rahalist toetust loomade soetamiseks.

Teisel või kolmandal aastal toimub loomade edasiandmine. Mis tähendab, et nad peavad samaväärse looma, kui nad ise said, omakorda andma uuele perele. Heiferi projektis osalejad annavad tihti järgmistele peredele isegi rohkem kui ühe oma loomade järglastest.

Uued pered kaasatakse väljaõppesse, mida nad vajavad, ja kui uus pere on nõustunud annetust vastu võtma, annavad nad oma osa n-ö aheliku moodustumisse, tagamaks tuhandete järgmiste inimeste heaolu.

Küsimus ainult Meghan MacKrellile: te oskate hästi eesti keelt, kus te seda õppisite?
Eesti paelus mind sellega, et siin on tugev rahvas, kes vaatamata oma raskele minevikule ei ole kaotanud oma keelt ja kultuuri. Ma tahtsin õppida midagi erilist ja otsustasin eesti keele kasuks, mida sai õppida Washingtonis Indiana ülikoolis. Kodus mul kellegagi seda keelt muidugi rääkida ei ole.

Urve Loidi ja Meghan MacKrelliga vestles Evely Aavik 
                                                                                                         

Heifer International
Idee algatas ameerika farmer Dan West, kes 30-ndatel aastatel, Hispaania sõja ajal puudust kannatavatele lastele piima jagades jõudis mõttele, et pered ei vaja mitte tassi piima, vaid pigem piima andvat lehma.

Heategevusorganisatsioon Heifer loodi 1944. aastal USA-s.

Projekti eesmärk on aidata maal elavaid perekondi, parandades nende toitumist ja sissetulekuid.

Heifer Internationali Balti heategevusfond teeb projektis osalejatega tugevat koostööd parandamaks nende elukvaliteeti ja tugevdamaks Balti regioonide ühtsust ning järgides oma tegevuses Heifer Internationali missiooni ja visiooni.

„Annetuse edasiandmine“ on Heifer Internationali põhialus saavutamaks perede jätkusuutlikku arengut. Kui inimesed annavad teistele peredele edasi oma loomade järglasi, oma teadmisi ja praktilisi kogemusi, suureneb nende eneseväärikus ja tõuseb eneseusaldus.

Projektis osalemiseks teeb piirkond ise projekti läbiviijatele ettepaneku toetada neid põllumajandusloomade või teiste vahenditega. Enne loomade kättesaamist osalevad pered koolituses, kusjuures selles osalemine on sama tähtis kui saadud loomad.

Heifer Internationali meeskond aitab koolituse käigus projektis osalejate grupil analüüsida oma olukorda. Pered jõuavad selgusele oma soovides ja nägemustes, esitades endale järgmised küsimused: Mida me vajame? Millised on meie võimalused? Mida me soovime viie aasta pärast? Seejärel koostatakse tegevusplaanid püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Heifer Internationali projektid on olnud jätkusuutlikud juba üle 60 aasta. Tänaseks on Heifer International aidanud oma elusloomade annetuste ning õpetustega miljoneid inimesi 128 riigis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)