Seitsmel vallal puudub üldplaneering (3)

1. juuli oli tähtaeg, milleks kohalikud omavalitsused pidid kehtestama valla üldplaneeringu.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialisti Raimond Jõearu sõnul on selle seisuga kehtestatud üldplaneering olemas Kuressaare linnal ja neljal vallal. Neljal omavalitsusel on üldplaneering kehtestatud valla territooriumi osa kohta ning nimetatud dokument puudub seitsmel omavalitsusel.

Kogu territooriumi kohta kehtiv planeering on lisaks Kuressaare linnale olemas Kärla, Leisi, Ruhnu ja Pöide vallal, ranna-alade osaüldplaneering Orissaare, Pihtla, Torgu ja Salme omavalitsusel.

Menetluse lõppjärgus on üldplaneering Kaarmal, Valjalas, Lümandas ja Muhus ning alles käivas menetluses on Kihelkonna, Laimjala ja Mustjala valla üldplaneering.

Üldplaneeringu, mis on arengukava kõrval valla üks olulisemaid dokumente, eesmärgiks on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, üldiste maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Planeerimisseaduse kohaselt algatab ja korraldab üldplaneeringu teostamist kohalik omavalitsus, järelevalvet teostab maavanem.

Riigi tasemel planeerimistegevust korraldava siseministeeriumi planeeringuosakonna juhataja Jüri Lassi sõnul üldplaneeringu mitte esitamisega sanktsioone ei kaasne, kuid ministriga tehtud kokkuleppe kohaselt saadetakse valdadesse, kus üldplaneeringut seni kehtestatud pole, kuri meeldetuletuskiri.

Leebema sisuga teade läkitatakse valdadesse, kus planeering on küll vastu võetud, kuid kehtestamata. Lass lisas, et suutmatusega üldplaneeringut mitte kehtestada, karistatakse oma valla kogukonda, kuna näidatakse, et valla areng on olnud läbi mõtlemata.

Lümanda vallavanem Toivo Vaik, kelle haldusüksuses on üldplaneering lõppjärgus, sõnas, et neil läheb kehtestamiseni küll veel veidi aega, kuid varsti saadakse ka „koera sabast“ üle. Mustjala valla juht Kalle Kolter ütles, et 1. juuliks nad üldplaneeringut tõepoolest veel kehtestada ei jõudnud, kuid lähikuudel on kaante vahele saamas mahukas rannaalade üldplaneering.

Jüri Saar, Kihelkonna vallavanem, mainis, et nemad on suveajal hädas firma leidmisega, kes oleks planeerimisasjades nõuandjaks. Saar lisas, et kuna planeeringu koostamine pole ühe päeva töö, tegeleb ta hoolimata puhkusest teemaga iga päev.

Küsimusele, miks Kihelkonna vallal üldplaneering veel koostamisjärgus on, vastas Saar: „Seni pole vallas nähtavasti seadusi täidetud. Minu ametisse asumise ajaks oleks planeering pidanud juba valmima hakkama.“

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 35 korda, sh täna 1)