Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Ikke senne va viina vötmisega saab nüid nalja küll! Keikse aeg oo reegit, et eestlast joovad palju, a kui kiskid ka midad pitka sammu senne jäuks astub, et seda vad pudelid ega kell käde äi saa, siiss oo valitsuse meestel vesi ahjus ning kisa lahti.

Vaada, ma mette aru äi saa, kui üks maavanem – Lootsman vai mes ta oli, omas maakondas kella kaheksmast öhta viina änam müe äi luba, siiss tuleb minister, kis pole kolme kuudkid veel ammedis olnd ning kuuludab Lootsmani koos oma keelamiseg seeduse vastaseks.

Nehja, peeminister vaadab soole surnd tursa silmtega otsa, ütleb televiisuris, et juua pole ilus mette, a samas ässidab regiunaal ministerid Lootsmani kallale. Teedsa, ma arva, et sii pole muud midad, et kui kiskid viina tootja oo nende rehvormimeestele erpsast raha andnd ning senne eest peevad oravad vehe söna ka kuulma ning tegama, mes ärimihed ütlevad, senne pärast, et sii oo kohalikud valimist paari aasta pärast kee ning siiss ööldakse sedamodi, et tei pole medel lasknd viina müie, mei teitid änam äi toeta mette. Nenda sama lihtne see oogid!

Sest kui sa ikka preet poodis vaatad, siiss oo jo täitsa selge, et keiksepeeld oo laste peele mööldud – egatsugu kerjusid pudelisi oo keik riiulid täis, neid oo ühna pisiseid ka, et kui ema-isa poisile vai tüdrugule pole kähtand kodund rohkem raha jäätise jäuks kaasa anda, siiss saab laps pudeli ikkagid käde.

Ma`p aka nende pudelide nimest soole mette ütlema, sest ma äi tea neid, a ma vaatsi Kärdel, et nee oo pantud kohe kassa juure, et sa äi pea jälga ka mette vaivama – pörudad aga väravast sesse, vetad oma pudeld näpu otsa, keerad tagasi ning oledkid kassa ees. Ning poliitigudel pole taris nöukest lolli jüttu reekida, et medel joodakse liiga palju – ise naad oo muusiga tellind ning peevad nüid maksma.

Nehja ja nee kis jüba vanemad oo ning kinne körisölm oo jüba aasted arjund ölleveega kluuksust tegama, nende jäuks oo jüba ammu poodis egade seltsi palstmass pudelid leiudat.

Ning änamasti oo nee kahe liitrist ning alla seitsme-kaheksma kraadi neid äi ole. Oo muidud ka veel kangemaid, mes kohe kui sa pöhja vehe taiva poole kalludad, soole tiivad annab, nat televiisuris reglaamib. Vai teina asi – kui sa palju vetad, siis peed vaatma, et nee tiivad soole koos linnuga püksi äi tule.

Nehja, siiss asjamihed sii reekivad nutune nägu pees, et mei joome sii Eestis ega aasta kaksteist liiterd puhast alkuooli ega inimese kohat ee ning sennega oleme mei Euroopas ühna esimesel kohal. Ma p`tee preet, kas soomlast oo kangemad vai äi ole.

Ning siiss pole siiss midad imesta, kui ega öhta aktuaalne kaamera soole jälle ede loeb, kus panid kolm tükki korraga juua täis peega surnuks, kus kaks. Kus pool leks maja pölema ning inimene pöles sesse ka ning pöhjuseks pole jälle muud, kui et inimene oli lakku täis, suitsedas voodis ning jähi magama.

Sennepärast ma tahakskid nüid teeda – kinne asi oo senne va joomisega ründa pista? Kui maavanem seda tehja äi tohi, kis see siiss oo? Kas see äi peeks mette valitsus ise olema? A needsa, valitsusele see meeldib, kui inimest joovad ning oopis Lootsman oo loll.

Neja, mes asje mei siiss sii kilkame ning nägust teeme, et mei vöitleme joomise vasta – see oo puhas plära. Ma ütle sedamodi, et laseme siiss keik vabaks, ärme keela mitte kinnelgi vötta, olga see töö aeg vai koolitund.
Ja mool oo ettepaneg – kui valitsus oma kabineti istungisi teeb, siis nee vöiks kohe akadagid öllega peele ning ega punkt mes lebi vöödaks, kinnidakse viina sähmaguga. Ning parlament veiks oma istungid ka sedamodi alusta, et Ergma küsib kohalolegu kuntrulli asemel, et kas keikidel saadigudel oo pudelid kaasas. Anname siiss täie rauga, kui preet terves Eestis äi ole nöukest organid, kis joomise vehemaks keelaks.

Sa vöid nüid moo keest küsida, et kas ma äi veta? Vetan küll, a arva ning vehe ning viina ma ültse äi joo, moole meeldib viski. Sedamodi. Ning kui sa ise oma muistust vötmise koha peeld ees äi pea, siiss kiskid seda soo eest tegama äi aka.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)