Joanipäe tuleb ligemale

Joanipäe tuleb ligemale

 

Muhu päevad akkavad esmaspäe piale. 18. juunil nie avatse 11.00 Hellamoa külakeskuses. Avatse koa näitus „Muhu rahvarõivas läbi aegade“, mis uo lahti terve nädali läbi, iga päe 9.00–18.00. Vallavanam tuleb sõna lausuma, Meelis Mereäär mängab natusse pilli, Irma Järvesalu uo kohja pial ja Juta Peegel. Lauldasse koa ühislaulu.

12.00 avatse tüötuba, misest mineva nädali juttu olli, soab tiha õpetaja käe all omale pastlad. Kis viel uvitat uo, elistagu Tiina Jõgile. Õhtast algusega kellu 20 pietse Põhja- ja Lõuna-Muhu vaheline jalgpallimats Liiva spordilatsi pial. Jällegid suovitav ette registierida Tiit Uspenskile.

Teisibe 12.00 jätkub pastelde tüötuba Hellamoal. Õhtast 20.00 esitab Salme vallateaater Nautse-Mihklil Albert Uustulndi näitemängi „Naistele mehed, meestele meri“.

Kessiku, 20. juunil 12.00 Liiva Kaubahuovis akkab Vüö- ja villapäe. Selle tegijate sihes uo kirjas Gilleke Kopamees, Kadri Tali ja „Pilvelambad“ Leena Sireliga. Õhtast kellu 20 toimub Aki kõrsi taga „Vanade laulude õhta“. Mängitse maha „Tähve kosjad“ Muhu muuseumirahva puolt, külase tulavad Tornimäe naesed, laulvad Muhu meesansambli mehed ja osa võivad võtta ning kaasa laulda kõik tahtajad.

Neljabe, 21. juunil, kellu 12.00 – 15.00 Piiri Rahvamaja ies puidu-, rava- ja sauepäe. Sepp Siim ja geraamik Margit uotavad kõiki nuori ja vanu kätt ruovima, puidukoja uksed nõnnasamma valla. Õhtast 20.00 Hellamoa külakeskuse taga tihasse joaniõhta nõnnaütelda „piaroev“. Sõnna pidade kõik minema, kis mingid pilli oskavad mänga. Ain Annus mängab oma pilli teitele koa.

Riede, 22. juunil 12.00 akkab Viltimise päe Nõmmküla külakeskuses. Kis tahab osa võtta, tiatage omast Helga Pallasele ette. Sellel sammal aal avatud lahtiste ustega Muhu Mööbel iesotsas Aivar Rebasega ja Väike Paadivabrik Kaarel Tüüriga – nie mõlemad Nõmmkülas.

Tamsel uotab omale külase uvilisi Saapuul sepapaas sepp Paul Tüür. 15.00 Rinsi kirkus tieb Juta Peegel ülevoate õigeusu mõjudest ja seosest Muhu kulduuriluos. 19.00 akkab Liiva Katariina kirkus kuoride kontsert, Anne Kannu ja Kairit Leviti iestvedamisel esinevad Orissaare tütarlastekoor ja Horele.

Laupa, 23 juunil 11.00 akkab Liiva spordilatsi pial külade spordipäe, mise inhvud annab Tiit Uspenski. Loanis uo rahvuslikud alad: kuulijänn, teibajuoks, uotakaugus, täpsusvise. Eraldi arvestus tihasse naestele ja miestele, täiskasvanutele ja lastele. Võrkpallimieskonda uodatse kahte naist ja nelja miest. 15.00 – 16.00 Koguvas Tuoma õuepial Tantsuklubi – esinevad tansiansambel Ätses ja Muhu miesansambel oma Baltica vestivali kavaga, tansiansambel Tokkroes ja Laulusõbrad Europeade`i vestivali kavaga, külas viel Oru segarühm.

19.30 akkab Muhu Liiva kirgu parklast joaniõhta rongikäik. Hellamoa sordilatsi pial akkab joaniõhta ieskavaga 20.00. Tansiks mängab ansambel Veelkord, Muhu muuseum korraldab rahvuslikka mänga ja Riivo Keerd korraldab õllekasti oidmist.

Eesti Panga rahanäitus avatse 18. juunil kellu 11 ja oidasse lahti 17.00. Iga järgmise päeva näitus avat 9 kuni 17, sie siis Liiva lasteaa soalis.

Väljastpuolt Muhu päivi – laste tüö- ja puhkeloager akkab piale 16. juulil. Sõnna uodatse lapsi vanuduses 10 – 15 voastad. Loagri päevakorda kuulub neli tundi tüöd, lisaks erinevad vaba aa vietmise võemalused. Kui kenad ilmad, üöbitse telkides. Loager kestab 22. juulini. Ennast piab kirja panema iljemalt 1. juuliks, kohtade arv uo piiratud. Samuti uo võemalik registrieruda viel Muhu Nuordekeskuse ja Kaarma Nuordekeskuse ühisloagri 2.– 11. juulil Abruka soare pial 14–17 voastastel. Muhu nuordekeskuse juhataja Arnek Grubnik uoab teite teatimi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 50 korda, sh täna 1)