Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale

Selle ütlusega õigustasid vanad roomlased vähestele äravalitutele (jumalatele) eeliste andmist võrreldes lihtsurelikega. Riigikogu liikmete kuluhüvitiste teema sunnib taas kord tõdema, et inimsoo olemus on püsinud aastatuhandeid ning pole midagi uut päikese all.

Usun, et ühiskonna õiglustunnet puudutab teravalt mitte niivõrd rahvaesindajate palganumber, millest vähem teenib ca 98% Eesti tööinimestest. Pigem solvab meie inimesi hoopis see, kuidas seadusandja ei tunneta mingit kõlbelist piiri, otsides võimalusi oma sissetulekute suurendamiseks.

Seadustatud igakuine sissetulek, millelt riigile pole makstud sentigi makse, toob otsekohe meelde ümbrikupalga – pahe, mille vastu võitlemise on riik teinud ülesandeks maksu- ja tolliametile. Kas, piltlikult öeldes, riigi parem käsi ei tea, mida vasak teeb?

Formaalselt võib ju eelnõus juttu olla hüvitisest. Aga tõsiasi, et kurikuulus hüvitis tahetakse ette näha ainult riigikogu liikmetele ja selle suurus seada otsesesse sõltuvusse nende töötasust, räägib selget keelt, et tegemist on palgalisaga.

Täna Eestis kehtivate seaduste kohaselt tuleb aga palgalt maksta nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu. Vähesed kulutused, mida tavakodanik võib oma maksustatavast tulust maha arvata, on tulumaksuseaduses täpselt kirjas. Ka juriidiliste isikute esinduskuludele on sätestatud täpne ülempiir ja reeglid, millest kinnipidamist riik kiivalt jälgib.

Kui riigikogu ei pea end Jupiteriks ja ülejäänud ühiskonda härgadeks, tuleks kavandatud kuluhüvitiste korda muuta. On mitu võimalust selle viimiseks kooskõlla võrdse kohtlemise põhimõttega. Esiteks, maksta hüvitist vaid dokumentidega tõestatud kulude eest ja fikseerida kuluhüvitise ülempiir konkreetse summana. Teiseks, suurendada rahvaesindajate palka kavandatud kuluhüvitise võrra.

Kui aga läbipaistmatu palgalisa alles jääb, tuleks ka tavakodanikele ja juriidilistele isikutele anda õigus arvata oma tuludest maha kuni 30% (ilma kohustuseta esitada kuludokumente).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)