Pöide vald kehtestas külavanema statuudi

Läinud neljapäeval koos olnud Pöide vallavolikogu kehtestas valla külavanema statuudi. Esimesel lugemisel olid ka valla rinnamärgi statuut ja valla „Aasta tegija/tegu“ statuut.

Volikogu esimees Mihkel Käärid ütles Oma Saarele, et dokument oli vajalik sätestamaks külavanema rolli ja funktsioone. Kääridi sõnul on vallas külasid kolmekümne ringis, neist osa on külavanema valinud mitme küla peale, osal puudub külavanem üldse.

Külavanema statuudi eesmärgiks on valida külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, seisab statuudis. Külavanem valitakse küla(de) koosolekul ning ta saab vallalt ametiraamatu, mis on ühtlasi ka tema ametitunnistus.

Külavanem on sidemeheks küla ja vallavalitsuse/volikogu ning teiste institutsioonide vahel. Tema kaudu jõuavad küla probleemid valda ning tema teavitab ka küla omavalitsuse tegemistest. Külavanem organiseerib küla ühistegevust, aitab organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saabumiseni ning korraldab küla arengukava koostamist.

Vallavalitsuse poolt pandud ülesannete täitmine sätestatakse koostöölepinguga ning lepingu täitmisega kaasnevad kulud hüvitatakse külavanemale valla eelarvest.

Esimesel lugemisel olnud valla rinnamärgi statuudi kohta ütles Käärid, et ehkki rinnamärki on tublidele tegijatele jagatud juba mitu aastat, on seni puudunud selle väljaandmise kindel kord. Aasta tegijat ja tegu pole aga Pöide vallas siiani valitud, kuid volikogu esimehe sõnul oleks siiski tore, kui kord aastas, vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel vallakodanikke väljapaistvate saavutuste eest meeles peetaks ning lisaks kaunite kodude omanikele ka muid tegijaid ja tegusid väärtustataks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)