Lämmete kõueilmadega maikuu lõpetis

Lämmete kõueilmadega maikuu lõpetis

 

Lämmete kõueilmadega maikuu lõpetis soab täna otsa. Rohi kasub suure juoniga, vikat juba niidust puha punane. Narblasepesad uo koa sellevoasta kuidagid ületsi ehitat ja nürivad mo niiduriista. Selle järele piaks tulema päris kena märg sui.

Suure rutu vahet jõudasse aga meite soare pial ikka koa kulduuri tiha. Laupa köisime segakuoriga ühtes kenas laulupidus kaasa laulmas. Paide linnas Järvamoal esindas Muhu segakuor Leena Peegli juhendamisel ainsa kollektiivina Soare moakonda. Pidu olli kangest easte organisierit, kava kenaste omavahel üheks seot ja kõuevihm, mis ruovide aegas sadada ladistas, jättis oma tembutamise õhtaks järele.

Sialse rahva jaoks paistab rahvuslik ja rahvariietega seonduv huogsaid tuura koguvad. Tulevale üldlaulupidule tahetse minna juba oma kihelkonna rahvariietes. Meitid uurti koa ühna uolega. Muusias sai kuulda, et muhu kollne siilik uo küll irmus kena, aga natusse lühike. Ja köidi küsimas, mismuodi ikka sie naesetanu tõeste pias seesab ja ää eb kuku. Vastussega jäädi rahule…

Esmaspäeva köisid tuleva voasta esimese lassi astujad oma kuolimajaga tutvust tegemas. Kuolivoasta lõppeb kohe otsa, täna pialelõunat soavad tunnustat direkturi vastuvõtul nie õpilased omade vanamatega, kis kõikse paramini õppen uo.

Tulevast nädalist piab kuolmaja aga lõpulassi eksamitegijate jaoks vaikne olema.

Sellesui korraldab Muhu Nuordekeskus jälle tüölagrim. Esimene tulle 2 – 11. juulini Abruka soare pial, sie toimude seltsis Kaarma valla nuordega, sõnna uodatse 14 – 17 voastaseid nuori. Registrierida soab ennast nuordekeskuse tubli juhataja, Arnek Grubniku juures. Muhust soab Abrukale sõita kuus nuort.

Teene nuordeloager toimub 16 – 22 juulini Hellamoal, sõnna uodatse 11 – 14 voastasi nuori. Ikka registrierige ennastid Arneki juures.

Hellamoa külakeskus lülitab ennast suisele rütmile, justkut teesedkid. Teisibe toimus luominguline õhta, kus kõik talve juosul õpitu üle korrati ja läbi tehti. Endiselt soab külakeskuses näiteks kangast kududa, tavalised toimetused köivad ikka ietsidpidi.

Koguvas köisid teisibe KG 5 – 6 lasside raktikaekskursioonid, õhtast toimus nelipühi jumalatienistus õpetaja Urmo Saksaga. Muuseumis uo viimane nädal oln juba kõvasti toimetamisi täis. Palju lasteekskrsioona, mandrilt ja noabersoarde pialt uviliste lastega läbi köin ja tulemas viel.

Muuseumirahvas läheb oma „Tähve kosjadega“ 3. juunil vabaõhmuuseumi, kus seltsis Talina muhulaste selsi Munukeste pundiga etendatse meite soare kosjalugu. Tele2 korraldade sial perepäivi, kutsutse erinevud esinejud.

Uome, 31. mail, tulle Muhuse norrakad, kelle jures 2000. voasta sügise köidud sai. Sõidetse Koguva, pisike taidluskontsert andasse nendele, siis süödetse resturanis kõhud täis ja minnasse voatama kõiki Muhu käsitüöpoeda.

2. juunil kellu 19 etendub Muhu põhikuoli soalis Enn Vaiguri näedend „Õnnekütid“. Mängvad hiidlased Emmaste vallast. Pidade olema lõbus komejant koluosiaegadest.

Nüid Juhan Smuuli luomingu tõlkimise võstlusest. J. Smuuli 85. sünnivoasta puhul kuulutasid Muhu Muuseum Eestist ja Tuglase Selts Soomest välja kirjaniku luomingu tõlkimise võistluse iesti kielest suome kielde. Suovituslik valik uo ülaval muuseumi ja Tuglase selsi kodulehe pial. Kis tahab, võib koa vabal valikul tõlkida taale olulisi Smuuli luuletamisi.

Võistlustüöde tähtaeg uo 15. september 2007. Sürii tieb oma otsusse tiatavaks 10.–11. novembril Helsingis toimuval Mardiloadal. Võistluse tulemiks uo kakskielne valikluulekogu. Võitjatele auinnaks puhkamise reis Koguva külase. Uodatse rohked osavõttu. Ma sitierisi ametlikku tiadaannet, misele uo allakrjutan Kadri Tüür Muhu Muuseumist ja Juhani Salokannel Tuglase Seltsist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)