Saare maakonnas 42 uut hoiuala

Eile kinnitas Vabariigi valitsus taas uued hoiualad. Saare maakonda lisandus 42 hoiuala:

Abruka, Haavassoo, Jaandi, Jaani, Järise, Kaarmise, Kahtla-Kübassaare, Karala-Pilguse, Kasemetsa, Kasti lahe, Kaugatoma-Lõu, Kaunispe, Koorunõmme, Kura kurgu, Kuressaare lahe, Küdema lahe, Laasi, Liigalaskma-Orinõmme, Lindmetsa, Madise, Mullutu-Loode, Nässuma, Pajumaa, Põduste-Upa, Põldeniidi, Ranna, Riksu ranniku, Ruhnu, Sandla, Siiksaare-Oessaare, Sutu lahe, Tagamõisa, Tahula-Reo, Tehumardi nõmme, Tõnija, Uustalu, Uustlamaa, Vesitükimaa, Võilaiu, Võrsna, Väikese väina ja Väinamere hoiualad.

Lisanduvate hoiualade pindala on 304 486 ha (sellest 280 000 ha veeala).
Kõik need hoiualad on oma loodusväärtuste tõttu arvatud Natura 2000 võrgustiku koosseisu. Kehtima hakkavad kaitsetingimused tagavad seal esinevate looduslike ja poollooduslike koosluste ning kaitstavate liikide soodsa seisundi ja säilitavad elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme.

Kõiki hoiualadele jäävate kinnistute omanikke on hoiuala moodustamisest teavitatud ning toimunud on ka selleteemalised avalikud arutelud. Hoiualade kaitsekord on leebem kui kaitsealade oma, aga kuna majandustegevus on piiratud, kinnitatakse selle kompenseerimiseks pärast määruste jõustumist maamaksusoodustus.

Vabariigi valitsus kiitis eile ka heaks Saare maakonnas asuva Pühametsa (Masametsa) looduskaitseala kaitseeeskirja. Pühametsa looduskaitseala on mõeldud Natura 2000 alade hulka kuuluvate kõrge loodusväärtusega metsa ja poollooduslike koosluste kaitseks. Näiteks kasvavad seal kahelehine käokeel, rohekas käokeel, kuradi-sõrmkäpp, vööthuul sõrmkäpp, metsõunapuu ja harilik porss.

Hoiualade valitsejad on kohalikud keskkonnateenistused.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)