Saarte Liinid ootavad Juhan Partsi nõusolekut jahisadama ülevõtmiseks

Saarte Liinid ootavad Juhan Partsi nõusolekut jahisadama ülevõtmiseks

 

Poolteist kuud tagasi Kuressaare jahisadama uue haldaja konkursi võitnud AS Saarte Liinid pole sadama ülevõtmiseks saanud ikka veel majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi nõusolekut.

AS-i Saarte Liinid nõukogu esimees Ain Tatter ütles Oma Saarele, et leping sadama ülevõtmiseks sõlmitakse ainult juhul, kui majandus- ja kommunikatsiooniminister tehingu heaks kiidab. „Me ei ole jahisadamast lahti öelnud, aga linnaga läbirääkimiste objekte on päris palju, alates rendikulust lõpetades hoonestusõiguse perioodi pikkusega. Kui linn seab meid fakti ette, mis on riigile ebasoodne, siis me sellele tehingule ei lähe,“ lausus Ain Tatter.

Eile Kuressaare sadamaga seonduvat arutanud majandusminister Juhan Parts leiab, et praegused lepingutingimused toovad Saarte Liinidele esimestel aastatel liiga suurt kahjumit ning ettevõte peab taotlema linnalt maamaksu ja rendimaksu vähendamist.

Sadam ei saa loota riigi toetusele

Ain Tatter ütles, et Kuressaare jahisadama majandamine oleks Saarte Liinidele uue suunaga tegevus, mis peab end ise ära majandama. Kuna Saarte Liinide sadamad tegelevad reeglina avaliku teenuse osutamisega ehk ühenduse pidamisega saarte ja mandri vahel, saab nende ülalpidamiseks kasutada riigi toetust. Kuressaare sadam tegeleb aga puhtalt jahtide teenindamisega, mistõttu peab see sadam end ära majandama sadamateenustest laekuvatest tuludest.

Jahtlaevade puhul on Saarte Liinid samal turul erasadamatega, kus riigi toetus ühele sadamale tähendaks ebatervet konkurentsi. „Me ei saa endale lubada seda, et Kuressaare sadamat ristsubsideeritakse Virtsu, Kuivastu või Heltermaa sadama teenitud vahenditest, mis tulevad Saaremaa Laevakompanii lepingutest,“ ütles Ain Tatter. „See oleks riigiabi pakkumine, mis konkurentsiõiguse aspektist tähendab seaduse rikkumist. Me ei saa pakkuda kõlvatut konkurentsi kõrval asuvatele erasadamatele.“

Teine probleem on seotud Kuresaare sadama hoonestusõiguse alguse ja pikkusega. Vastavalt praegustele lepingutingimustele tuleb Kuressaare sadama varade hoonestusõiguse andmine Saarte Liinidele kõne alla alles 2009. a septembris, mil lõpeb Euroopa Liidu ees võetud kohustus mitte muuta sadama omandisuhteid. „Praegu on tegelikult lahtine, kas me üldse hoonestusõiguse saame ja kui pikaks ajaks me saame, aga niipea kui me tehingusse läheme, peame hakkama tegema kulutusi,“ rääkis Tatter.

Saarte Liinide nõukogu esimees selgitas, et enne hoonestusõiguse seadmist tehtud investeeringud oleksid sisuliselt teisele isikule kuuluva vara parendamine, mida riigieelarve ega äriühingu vahenditest teha ei saa. „Riik ei saa teha kulutusi teise omaniku vara parendamiseks, ilma et oleks selge, kas investeeringud on võimalik tagasi teenida,“ lausus Ain Tatter, kelle sõnul peab hoonestusõiguse periood olema piisavalt pikk, et ettevõte jõuaks investeeringud tagasi teenida. Arvutuste kohaselt hakkab sadam tagasi teenima kümne aasta pärast. „Kahekümne aasta perspektiivis tasub asi ennast ära,“ ütles Tatter.

Märtsi alguses avatud konkursi tingimuste kohaselt annab linn sadama kinnistud, akvatooriumi ja tervikvara haldaja käsutusse kasutusvalduse lepingu alusel 10 aastaks.

Kuressaare abilinnapea Kalle Koov ütles toona, et mõlema osapoole tingimuste osas on leitud konsensus ning läbirääkimised on lõpetatud.
Oma Saarele ütles Kalle Koov, et praegu on sadama üleandmise protsess Saarte Liinidele samas staadiumis, kuhu see konkursi lõppedes jäi. Abilinnapea sõnul on igati õiguspärane, et lõpliku otsuse tegemiseks arutab linna pakutud tingimusi ka Saarte Liinide nõukogu, kes omakorda küsib nõusolekut ka ettevõtte üldkoosolekult ehk majandusministrilt.

Kalle Koov avaldas lootust, et Saarte Liinid näitavad jätkuvalt üles huvi Kuressaare sadama oma haldusse võtmiseks. „Missugune teine ettevõte Lääne-Eestis saaks sadamate töö korraldamise ja haldamisega paremini hakkama kui nemad,“ lausus abilinnapea, kelle hinnangul peaks kõikide väikesadamate sissesõiduteede süvendamine olema riigi huvi, sest sissesõidu ohutus on teatud määral ka regionaalpoliitika.

Pärast AS-i Kuressaare Jahi-sadam likvideerimist tegeleb Kuressaare sadamas teenuste pakkumisega ja ettevalmistusega suvehooajaks sadamakapten Oskar Jõgi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)