Kardet võidupüha-aeg uo müödas

Kardet võidupüha-aeg uo müödas

 

Maikuu esimesed päevad uo nüid läbi, uodet ja kardet võidupüha-aeg koa müödas. Muhu soar endselt ikka kenaste oma kohja pial. Ilmad läin sõbralikumaks, muru kasub kohinal.

Iljaaegu olli ühtes noabervalla lehtes kena südamlik ardikkel, kus üks külainimene kutsus üles leidmaks võimalust tunnusta ülesvuntsit talupaleede kõrvas koa tavalisi moakodusid. Kus sõnniku-unnika kõrvas viel kasub mõni nõges, lautas elab mõni lehm – lammas – kits – siga, kus aknas omingust kellu viiest tuli süidatse varajaste müödapääsmatute toimetamiste algamisel, kus õuepial võib kanakaka sisse astuda… Jummala õige jutt – paljukest sõuksi moainimese identitieeti kandvud peresid alles uo.

Tavaliselt sõukstes kodudes kasub koa rohkem lapsi, pisiasjade kallal eb norita ja südame eal uo rohkem kuulda. Täna maetse Muhus ühe suure moapere perenaene, kis uo raske tüö kõrvast ilmale tuon ja üles kasvatan seitse tublid last. Läks ühna nuorelt teise ilma, teris akkas jukerdama ja elukuorem olli taal päris raske kanda. Nüid, kus tunnusta lubatse koa üksikvanamid ja neid, kis põle elus seda kõikse sirgemat radapidi soan köia, kuluks Pallasmoa Kase Lainele postuumseltkid ää üks sügav kummardus vähe suurema rahvaulga puolt, kut omaksed. Suure südamega veart pereema olli…

Iga emadus uo eriline ja enamaste vearib tunnustust iga lastkasvatav inimene. Pühapäise emadepäeva järeliti tuleb Muhu põhikuolis emadepäeva kontsert esmaspäe, 14. mail kellu 15. Liiva lasteaidas tähistatse emadepäeva teisibe, 15. mail kellu 10. Luodetavaste peasvad koa kõik tüötavad emad mõistlike ülemuste loal oma laste esinemisi voatama. Pere ja lapsed olgu ikka enne tienistust.

Täna esineb Liival Muhu põhikuoli soalis kellu 18 Soaremoa Ühisgümnaasiumi luuletiaater Krevera Debora Vaarandi ja Juhan Smuuli luomingust kokkupand tükiga „Nii nad kirjutasid”. Muhulastel ainumas võmalus etendust nähe. Vaarandid kehastab Muhu tüdrik Marian Heinat.
Talinas 5. mail Vaarandi südamlikul ääsoatmisel esitleti kirjaniku luule valikkogu, viimast tagasipilku oma elule. Imeilus roamat tulle kohe koa roamatupuodidese müüki.

Laupa omingust kellu 9 akkab aga Liival Muhu Resturaani Kaubahuovis ja selle ümbruses kõva kauplemine. Toimub Muhu Kevadeloaet. Kõik tulge ikka ostma ja müüma, ligemalt ja kaugemalt. Müüma tulijad võivad ennastid ette tiata Anneli Tammele tel. 50 37 407. Vanajummal uo laupa luodetavaste muhulane ja ilm kena.

Laupa õhtast astub muhu nuorde bänd Maleva üles Tartu Rokiklubis kõrussite Tharapita ja Tharmiga. Lähtvad Tartu rokivaimu püidma.

Viljandist Kulduurikolledsist rahvusliku ehituse erialalt uo Muhus paekivi-alase ehituse raktikal tublid nuored tüömehed. Nädali lõpuni.
15. maist 30. juunini Koguva Kunstitallis Andres Tarto fotonäitus „Päevinäind peeglid”. Järgmises Muhulase-lehtes pidade sellest rohkem juttu olema.
15. mail tulavad Hellamoa külakeskusese kokku huoaa lõppu tähistama selsid ja selsingud – Liiva, Hellamoa, Külasema, Nõmmküla ja Paenasse külaliikumiste rahvas.

Suurem uudis ja pika-aalisem kestus. Muhu Muuseum ja Tuglase selts Soomes kuulutavad välja Juhan Smuuli luule suome kielde tõlkimise konkursi. Piatselt kuulutavad seda kõik meite aalehed ja kodulehed. Tähtaeg tulle 15. septembrini, võitjad kuulutatse välja Suomes Mardilaadal, auhinnaks soavad võitjad nö tuusiku Sõgedate külase paergus viel tiadmata aaks. Ma reagi sest kindlaste ietsidpidi viel ligemalt.

Tuleva riede, 18. mail, Liival Muhu Taidlejate kontsert, 19. mail Piiriall nuorde disku ja 19. mail avatse Muhu Muuseumi huoaeg.
Tulevaks korraks juttu ies küll.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)