Hariduskomisjon taotleb 2. lasteaiale 20 miljonit krooni

Kuressaare linnavolikogu hariduskomisjon tegi volikogule ettepaneku eraldada Kuressaare 2. lasteaia rekonstrueerimiseks viie miljoni krooni asemel 20 miljonit krooni.
Ettepaneku eesmärgiks on võimaldada 2. lasteaia hoone rekonstrueerimistööd viia lõpuni ühekorraga.

Käesoleva aasta eelarves on lasteaedade remondiks ette nähtud ligi 10 miljonit krooni, kuid ainuüksi 2. lasteaia hoone rekonstrueerimine läheb maksma 27 miljonit. Linna senine plaan näeb ette rekonstrueerimistööde läbiviimist kahes etapis, kuid olemasolevast 10 miljonist ei jätku isegi esimese etapi töödeks, mille maksumus on 12,4 miljonit. Seetõttu esitati volikogule eelnõu eraldada täiendavalt kuni viis miljonit krooni, mis aitaks I etapi rekonstrueerimistööd sel suvel lõpule viia. Lisaks kulub üks miljon krooni 5. lasteaia katuse remondiks ja kuni 1,5 miljonit krooni viie täiendava lasteaiarühma avamiseks.

Kuressaare abilinnapea Kalle Koov ütles, et tema ei pea hariduskomisjoni ettepanekut eraldada 2008. aasta linnaeelarve vahenditest 2. lasteaiale 20 miljonit krooni reaalseks. 2008. aasta eelarve najal võetud kohustuste maht on niigi juba 40,1 miljonit ehk 70 protsenti 2007. aasta eelarve laekuvate tulude arvelt tehtavate investeeringute mahust. Nimetatud summa sisse mahuvad laenude teenindamise kulud ja muud kapitalikohustused, samuti volikogus arutusele tulev seitsme miljoni krooni suurune eraldus golfialale ja ülalmainitud viis miljonit krooni 2. lasteaia rekonstrueerimiseks. „On väga üheselt arusaadav, et meil ei ole võimalik ühte või teise lasteaeda 20–40 miljonit krooni panna,” lausus Koov.

Abilinnapea tunnistas, et kohustuste võtmine 2008. aasta eelarve investeeringute arvelt juba nii varajases staadiumis ja ilma kindlate katteallikateta ei ole päris tavapärane. „Eelarvet menetletakse küll mingis perioodis ette, aga samas vaadatakse kohustusi ja kohustuste katet tasakaalus. Me kõigepealt arvestame ju välja oma tulubaasi ja seejärel tegevus- ja investeeringute kulud ning vaatame, mida tuleks muude finantseerimistehingutega katta,” rääkis Koov. „Selline praktika on olnud ja on ka praegu ainuõige,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)