Koguval võideldakse kaevandamise vastu (1)

Koguval võideldakse kaevandamise vastu

 

Rahva vastuseis Koguva kruusakarjääri taasavamisele kogub tuure. Praegu oodatakse keskkonnamõju hindamise aruande avalikku arutelu ja üritatakse valmistuda võimalikeks ebameeldivusteks.

Muhu muuseumis toimunud Muhu vallavolikogu ja -valitsuse esindajate, ümberkaudsete külavanemate ja rahva kokkusaamisel arutati Koguva karjääri võimaliku taaskäivitamisega seotud probleeme. Samas otsustati tellida ka veeproovid, et tõestada oma murede paikapidavust, juhul kui tekib eriarvamus keskkonnamõju hindamise aruande osas.

Põhjavesi maapinnal

Eesti vabariigi algusaastatel suletud ligi 10 hektaril laiuva kruusakarjääri taasavamise vastu võitlev Uno Aavik selgitas kogunenud rahvale olukorda. Tema sõnul on karjääri võimalik laiendada 170 hektarile.

Karjäärist on alguse saanud ka kohalike mure joogiveega, kuna kaevandatud on allpool põhjavee taset. Seega on põhjavesi saastele avatud. Samuti on karjäär jäetud sulgemise järel korrastamata. Liiati asub karjäär Natura 2000 kaitsealal, kust tööstuslik tegevus tuleks eemal hoida. Väidetavalt esineb karjääri alal ka kaitsealuseid liike.

Erastamisoht

Lisaks tuntakse muret, et mis juhtub, kui tegevusloa saanud Saarte teedevalitsus (STV) otsustab maardlat laiendada või see erastatakse. Seaduse järgi ei ole kellelgi võimu otsustada, mida loaomanik oma valdustega teeb või kuhu sealt saadud materjali tarnib. Samuti ei pruugi probleemid lõppeda ka juhul, kui vallavolikogu loa andmisest keeldub. Kuna vabariigi valitsusel on õigus vallavolikogu otsust muuta ja vastav luba siiski väljastada.

Erinevad võimalused

Teedevalitsus on lubanud kaevandatavat kruusa kasutada ainult kohalikuks otstarbeks. Samas on külaelanikele saadetud vastustes kirjas, et suuremamahulisi teeprojekte Muhus lähiaastatel ette näha ei ole. Külaelanikud on teinud ka kompromissettepaneku anda kaevandamisluba taotletava 25 aasta asemel ainult viieks aastaks, kuid seda on Saarte teedevalitsus pidanud vastuvõetamatuks, kuna aastane tarne on nende arvates selleks liiga väike – 10 000 m³.

Liiklusmärgid tekkisid kibekiiresti

Koosolekul toodi välja ka huvitav näide, et pärast korduvaid taotlusi STV-le paigaldada Koguva teele kiirust reguleerivad märgid sai see imekiiresti teoks alles siis, kui STV oli esitanud taotluse kaevandamisloa saamiseks.

Tellitakse veeproovid

Mai alguses avalikule arutelule tuleva keskkonnamõju hindamise aruande koostab OÜ Inseneribüroo Steiger, kellel on maardlate küsimustega kogemusi. Samas pelgab rahvas, et aruanne tuleb taasavamise suhtes positiivne, kuna selle eest maksab Saarte teedevalitsus. „Kui keegi tellib muusika, siis tahab ta oma raha eest midagi saada ka ju,” ütles kohalik turismiärimees Uno Aavik.

Koosolekul jõuti otsusele, et tellitakse ka veeproovid tõestamaks kohaliku joogivee saastatust. Juhul kui keskkonnamõju hindamise aruanne näitab vastupidist, on kohalikel siis võimalik millegagi oma väiteid tõestada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)