Võlausaldajad kutsuvad ettevõtjaid ooperipäevi boikoteerima (7)

Kuressaare Ooperipäevade võlausaldajad pöörduvad kõigi Saaremaa teenindussektori ettevõtete poole üleskutsega loobuda 2007. aastal igasuguste teenuste osutamisest Kuressaare ooperipäevade korraldajatele, ükskõik millise nime all nood ka esinevad.

„Kutsume üles teenuste osutamisest loobuma, kuni on tasutud kõik Saaremaa Muusikahariduse SA võlad ettevõtjatele ning tulevikus osutama teenuseid vaid 100 % ettemaksu korral,” öeldakse möödunud nädalal väljastatud avalikus pöördumises, mis kajastab Kuressaare Ooperipäevade võlausaldajate 27. veebruaril toimunud kohtumise seisukohti. Pöördumise esitamise hetkeks oli ooperipäevade senine korraldaja võlgu 18 ettevõttele summas 483 971 krooni.

Ettevõtjad leiavad, et Kuressaare linn ei tohiks eraldada raha ürituse korraldamiseks ettevõttele, kellel on teistele ettevõtjatele arved maksmata ning kes ei ole seni näidanud üles soovi võlgu maksta. Sellise käitumise korral suureneb ka ettevõtjate usaldamatus linnavalitsuse vastu.

Kuressaare linnavalitsusel ei tasuks unustada, et tänu ettevõtluse arengule ja olemasolule on üldse võimalik linnavalitsuse eksisteerimine.

Kuressaare linna üks olulisemaid eesmärke peaks olema parandada ettevõtluskeskkonda, et tagada maksujõulise elanikkonna püsimajäämine ja elamaasumine Kuressaarde. Ettevõtluse arendamisel on oluline osa investeerimiskliima kujundamisel. Ettevõtjad leiavad, et toetades jätkuvalt Kuressaare ooperipäevade korraldajate lonkavat majandamist, ei parandata küll ettevõtluskeskkonda.

Saaremaa Muusikahariduse SA võlausaldajad ootavad linnapoolseid otsuseid tekkinud probleemide lahendamiseks. Olukorra lahendamisse tuleb kaasata Saaremaa Muusikahariduse SA, Kuressaare linnavalitsus, MTÜ Operfest ja võlausaldajad.

Enne kui korraldada järgmised Kuressaare ooperipäevad, tuleb likvideerida olemasolevad võlad, öeldakse pöördumises, mis on saadetud ka Kuressaare linnavalitsusele, linnavolikogule ja ooperipäevade korraldajatele. Võlausaldajate nimel on pöördumisele alla kirjutanud Angela Nairis, Ülle Koppel ja Ülle Puppart.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)