Valmis Muhu ja Ida-Saaremaa hooldekodu ehitamise uuring

Ida-Saaremaa ühise hoolekandeprojekti raames võib Muhus valmida uus 50-kohaline vanadekodu ja Pärsama hooldekodu võib juurde saada 25 kohta.

Reedel tutvustas firma First Project OÜ Muhu valla tellitud tasuvusuuringut, mis käsitles Muhu ja Ida-Saaremaa viie valla vanurite hoolekande ühist korraldamist. Uuringus pakuti hoolekandesüsteemi arendamiseks välja neli varianti alates praeguste hoonete remondist kuni uue sajakohalise mammuthooldekodu rajamiseni.

Muhu valla arendusnõunik Aado Keskpaik tõdes, et ilmselt olekski mõistlik rajada kuue valla peale 100 hooldekodu kohta. Esialgu tühjaks jäävad kohad saab täita soovijatega mujalt valdadest. Praegu on kolmes Saaremaa idapoolses vallas kolm hooldekodu kokku 55 kohaga. Nõudlus võiks olla 70 kohta, tulevikus kuni 100 kohta.

Vältimaks sajakohalise mammutasutuse rajamist, oleks mõttekas rajada Muhu valda 50-kohaline hooldekodu ja laiendada Pärsama hooldekodu 25 koha võrra, pakkus Keskpaik.

Mõlemad hooldekodud võiksid jääda kuue valla asemel kolme valla majandada. „Paistab, et terve maakonna jaoks võikski olla selline mudel, et 2–4 valla peale rajatakse 50-kohalised asutused,” tõdes Aado Keskpaik. „Mitte üks või kaks ülemaakondlikku asutust, vaid pigem väiksemad asutused mitme valla peale. Et mõõtmed oleks inimlikud.”

Koosolekul leppisid vallavanemad kokku, et jutt käib üldhooldekodudest, voodihaigete hoolealuste probleem tuleb lahendada ilmselt Kuressaare haigla baasil. Vaagimist vajab dementsete inimeste hoolekanne.

Orissaare vallavanem Raimu Aardam tuletas meelde, et maakondliku sotsiaalse infrastruktuuri arengukava koostamise raames käsitleb maavalitsus praegu eakate hooldamise integreeritud süsteemi arendust terves maakonnas. „Tuleb järele uurida, kuidas haakub meie projekt kogu maakonna sotsiaalse hoolekande plaanidega, praegu on Ida-Saaremaa jälle asjast ette jõudnud,” tõdes Aardam. „Raha saamiseks peab meil olema maakonna heakskiit.”

Saja hooldekodukoha ehitamine läheb maksma 40–50 miljonit krooni, mida taotletakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Valdade omafinantseeringu osaks jääb kokku 7–8 miljonit krooni, mille katmisel kujuneb valla osalus kas elanike arvu või reserveeritud kohtade arvu järgi.

Aado Keskpaiga sõnul läheb uuring kindlasti asja ette, sest ühel või teisel viisil tuleb hoolekodu kohtade probleem 5–6 aasta jooksul lahendada ja selle lahendamise oluline eeldus on teostatavuse- tasuvuse uuring.

Muhu ja Ida-Saaremaa vanurite sotsiaalhoolduse korraldamise tasuvusuuringu eestvedaja on Muhu vald, mille hooldekodu ei vasta enam hoolekandeasutuse nõuetele. Muhu valla kõrval osalevad ühisprojektis veel Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi vald.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 59 korda, sh täna 1)