Kena sõbralikku nädalid teitele! (4)

Kena sõbralikku nädalid teitele!

 

Mineva jõulute aegas juhtus ühe muhu nuore mehega sõuke lugu. Et kiegid elistas ja tiatas, et ta uo võitn midagid. Elistati ühe korra, mõtles et tihasse nalja. No siis elistati viel ja soadeti vist sõnum, ikka et tuleb sõita Talina linna ja ikka auinda vastu võtma. No, panni siis paramad riided selga ja aas sõiduraha kokku. Poaer tundi enne kokklepit aega sai, ise juba Talinas, sõnumi – teie sõber, kelle nime me ei avalikusta, uo tellin teitele tüngakõne. Haaaa – haaaaaa…

Nuormies sõuksest perest pärit koa, kis viel uskuvad, et „inimesed uo kõik ilusad ja iad” nagu laulusalm ütleb. Talina inimese jaoks ehk sõuke „tüng” olekski naljakas oln.

Muhu põhikuolis uo lapsi ja nende vanamid jutule uotamas küll üks veart sõber – sotsiaalpedaguog Evi Männik. Kella-aad ja kontaktid levate netist Muhu kodulehe pialt. Ukka mõistjud ja targuajud uo ümberrinki jalaga segada. Kena teada, et kuskil võib juhtumisi kiegid tahta Sind ää kuulata ja püida mõista ja ehk nõugid anda!

Nuorde tegemistest viel nõnnapalju, et laupa tulle Piiriall diskupidu. Ikka sõbrapäeva-eri. Olge ikka pidus ja selle ümber sõbralikud. Kismasid tuleb viimasel aal ette sii ja kuulda koa noabervalla pidudel. Ei tia, mis asja küll rätsitse ühtelugu? Või uo sie luoduse siadus, et mõni piab ennast kehtestama ürgse kombe kohaselt saripidi kokku juostes.

Kellel energiad irmsaste ülearu, võiks ju sporti tiha. Ma lugesi netist, et Muhus Liiva spordiallis toimude 18. vebruaril Soaremoa koroonakarikavõistluste viimane etapp. Kis mängeta eb oska, võib ju energiliselt kaasa elada – jälle adrenaliin õhku lastud ja tüli vähem.
Liiva lasteaidas täna külalised – Tornimäe lasteaa lapsed. Sõprust ikka jägamas.

Tuleva kessiku, 21. vebruaril, minge Helamaa külakeskuse. Sial tähistatse vastlapäeva ja natusse tuhkapäeva koa. Kellu 11 rinkis akatse juba piale. Süiasse ernesuppi ja vastlakuklimi, lastasse liugu, aetse sigu ja tihasse kärbsid. Suovitav uo ennastid ette registrierida. Muidu ehk kõigile süia eb jätku või sedasi. Soab äkist suipp otsa või süiasse kuklid enne ää, kui Sa kohja pale jõvad. Nõnna et ütle Tiinale, et Sa tahad koa minna.

Riede, 16. viebruaril tähistatse Juhan Smuuli 85. sünnuvoastapäeva kõnekuosolekuga. Õige päe tegelikult 18 viebruaril, samma päeva soab vanamaks koa „Muhumaa” roamatu autur Ago Rullingu.

Smuuli sünnivoastapäeva üritused korraldavad Muhu muuseum, Muhu põhikuol ja Eesti Kirjanike Liit. Üritus akkab piale Muhu põhikuoli soalis kellu 11. Kohja piale uo uodatud kõik uvilised, üritus tasuta. Esteks akkab reakima Eesti Kirjanike Liidu esimies Jan Kaus sellest, mis tähendab olla EKL esimies. Olli Smuul ju kunagid seda kohta pidamas.

Jätkab Toomas Raudam, kirjanik Paidest, kis kirjutas näedendi Smuuli elust laevareisul. Käsikirja pialkiri uo „Liblikas magava mõrtsuka näol”, mis võet kõnekujund Smuuli roamatust „Jäine Raamat”. Teises tundis olli üheks külaliseks kutsut Jaak Urmet, kis ostn osa kunagisest Juhan Smuuli roamatukogust, aga Urmet põle soan tulla. Reagib Aksel Tamm Smuulist oma aja roames. Ja kolmandas tundis vestavad Ülo ja Jüri Tuulik omi älestusi Muhu soare kirjamehest.

Piale lõunapausi minnasse oma transpordiga Koguva, kus loanitse jaluta läbi küla Tuomalt Rannamäele ja süidatse Smuuli kuju all küinlad. Siis arutatse, mõuke piaks olema kirjaniku ekspositsioon muuseumis – siikohtas kõikide ettepanekud uodatud.

Tuleva nädali kessiku ja neljabe tulavad muuseumi kärbsid tuoma ja sigu aama Liiva lasteaid, Tornimäe kuoli algklassid ja Liiva kuoli algkassid. Neljabe pialelõunaks võivad viel mõned rutemini reagierijad oma lastega aa kinni panna.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)