Kaarma vallas kehtib korraga kaks prügiveosüsteemi (1)

Kaarma vallas kehtib korraga kaks prügiveosüsteemi

 

Kuigi Kaarma vald läks sel aastal üle korraldatud jäätmeveole, kasutab enamik valla elanikest edasi olmejäätmete varemkehtinud äraveosüsteemi.
Kaarma vallavalitsuse keskkonna vanemspetsialist Kairi Niit ütles, et Kaarma vald on ilmselt ainus omavalitsus Eestis, kes pakub prügi äraveoks valikuvõimalust.

Selle aasta algusest on Kaarma valla elanikel võimalus valida, kas sõlmida prügiveoleping valitud jäätmevedajaga OÜ Prügimees või kasutada valla oma jäätmeveosüsteemi. Kaarma valla küladesse on aastate jooksul paigaldatud kokku 58 olmejäätmete kogumise konteinerit, mida vastavate piirkondade elanikel on võimalus kasutada.

Otselepingu sõlmimine OÜ-ga Prügimees eeldab isikliku konteineri olemasolu või selle rentimist ning prügiauto juurdepääsu konteinerile. Vallaga sõlmitud lepingu korral peavad inimesed kasutama vallale kuuluvaid olmejäätmete konteinereid, mis asuvad peamiselt külakeskustes. Juriidilistel isikutel (turismitalud, majutusteenuse pakkujad) tuleb sõlmida otseleping OÜ-ga Prügimees.

Keskkonnateenistuse peaspetsialisti Liia Krummi sõnul pole Kaarma vald lihtsalt julgenud jäätmemajanduses kohe täispööret teha. „Ma ei oska öelda, kas Kaarma süsteem on juriidiliselt üldse pädev. Ma ei ole ka sekkunud, sest lõppkokkuvõttes tahab vald jõuda otselepinguteni prügivedajaga, et valla rahakotist poleks enam vaja prügivedu doteerida,” lausus Krumm. „Kärla vald läks tasuta teenuse pakkumise pealt hoobilt üle uuele süsteemile ja mingeid proteste ei olnud.”

Kairi Niit ütles, et rõhuval enamikul valla elanikest on prügi äraveoleping juba varasemast sõlmitud Kaarma vallavalitsusega. Otselepingu OÜ-ga Prügimees on sõlminud põhiliselt Kudjape kortermajade elanikud. Samuti on OÜ-ga Prügimees sõlminud otselepingu väike hulk inimesi, kes vaatamata kallimale hinnale soovivad, et konteiner oleks elamu lähedal, mitte aga eemal külakeskuses.

Vallaga sõlmitud lepingu puhul tuleb maksta iga pereliikme kohta aastas 50 krooni, otselepingu korral OÜ-ga Prügimees maksab 140-liitrise prügikonteineri tühjendamine kord kuus 45 krooni. Kairi Niit ütles, et valla küsitud 50 krooni elaniku kohta aastas ei kata konteinerite tühjenduskulusid ning olulises osas doteerib prügivedu Kaarma vald. Põhimõte on tõsta tasu järk-järgult.

Kaarma vallas on korraldatud jäätmeveoga liitunud praeguseks umbes 1300 majapidamist kokku ligikaudu 3200 inimesega. 2006. aasta viimases kvartalis saatis vald välja jäätmeveoarved, millest aasta alguses oli tasumata ligikaudu 200. Praeguseks on maksmata arvete hulk oluliselt vähenenud. „Kuna tegemist on esimese aastaga ja summad ei ole suured, siis on arve lükatud sageli kusagile sahtlinurka ja lihtsalt ununenud,” rääkis Kairi Niit. „Samas on pensionäre, kes ütlevad, et jõulud tulid peale ja pensionist nappis. On ka inimesi, kes väidavad, et nad ei tarbi midagi sellist, mis tekitab prügi, ja kes ei taha maksta.”

Sel aastal on Kaarma vallal kavas jäätmekonteinerite arvu suurendada, et parandada teenuse kättesaadavust külades ning edendada prügi kogumist liigiti. Jätkub suuremõõtmeliste jäätmete kogumine ja jäätmete kogumine majapidamistest, mis asuvad konteineritega varustamata äärealadel. Jäätmekäitluse korraldamiseks on valla eelarves tänavu ette nähtud 835 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 49 korda, sh täna 1)