Kena tali kestab

Kena tali kestab

 

Terit! Kena tali ikka kestab, aga juba kohati kipub sulatama. Viel soab lumest memmesid ja taatisid vormida.

Uus Muhulase-leht jälle lettis. Jätkuvalt tavalisest puole paksem. Kirjutatse Muhu Muuseumi uudest aegadest, Liiva roamatukogu päikesejägajast Eerika Pintsist, Irena Tarvise luuleroamatust, Põhjaranniku külakeskusest, muhulaste reisust Tuompiale.

Olga Vaga – 93 voastane muhu memm sai kõrge autasu. Oma sõnutsi viel nuor inimene, kis alles esimest voastasada köib. 15. joanuaril annetas metropoliit Stefanus Tallinna Issandamuutmise kirkus Rinsi koguduseliikmele Olga Vagale Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku kõrgeima kristliku aumärgi – piiskop Platoni ordeni. Ordenid andasse välja kirgule osutat eriliste tienete iest. Sellest kirjutatse koa Muhulases.

Sotsiaalkeskus uotab tiateid nendelt inimestelt, kelle juure kauplusautu ehk lavka änam eb jõva. Andke omast tiada, eh leidasse seltsis mõni lahendus.
Koguvas Muhu Muuseumis piale varamini reglaamitud näituste nüid ülaval koa Pitsinäitus ja voadata soab juba Luule Heaposti moenäitust, kuigi viimane põle viel pidulikult avatud. Näitused uo üles pannud Hilja Tüür.
Hellamoa külakeskuses uodatse endiselt inglise kiele uvilistelt omast tiada andmist. Samas toimub iga teisibe tund terisse eaks, kus soab võimelda ja ennast liguta, et eitlikule talvele vastu pidada.

Täna õhtast toimub Hellamoal varamini reagitud tähtis arutelu Suure väena üleveo korraldamise kohta. Kellu 17. Võrrelse erinevud liiklemise viisa üle väena ja innatse nende majanduslikka, sotsiaalsimi, kulduurilisi ja keskkonnamõjusid. Vebruarini soab kavaga tutvuda Muhu Vallavalitsuses ja Moantieameti kodulehel.

Kasutusele antavate vabade põllumajandusmoade loani- ja registrierimislehe avalik väljapanek toimub 15. vebruarini vallavalitsuse moa- ja loanieringuosakondas.

Lõpusirgele uo jõudn valla arengukava kuostamine. Teisibe sai kokku valla juhtimise tüörühm. Arutati, mis suunas valla juhtimist soab otstarbekamaks muuta ja paranda.

Muhu vallavalitsus võtab 2007. voasta suiks (1. juunist – 31. augustini) avatavase turismiinfupunkti huoajalisele tüöle klienditienindajud. Sõuke tüö sobib näiteks koa õpilasele või ülõpilasele. Võimalik uo tüö seada paindliku roahviku piale. Kis kandidierima tahab akata, sellele tuleb kasuks piale ea suhtlemisoskuse ja inglise kiele oskuse Muhu voatamisevearsuste, majutamise- ja toitlustamisekohtade tundmine ja ielnev tüökogemus mõnel turismiga seotud alal. CVd ja avaldused tuleb soata juba 23. viebruariks vallavalitsuse. Kis valitud soab, sellele pakutse kuolitust pealekauba.

3. viebruaril toimub Muhu põhikuoli ruumides pensiunäride pidu.
Talina Muhulaste Selts piab koa pidu – 10. märtsil, natusse kaugemas tulevikkus. Sie toimub Talinas Kristiine Gümnaasiumis Nõmme tie 32. Sedakorda esinevad kodumuhulased ja selsi volkluoriansambel Munuksed. Piduse uodatse koa kodumuhulasi, kis vähegid seda aegu pialinna puole lähtvad.

Mineva neljabe kuolimajas toimun lastevanamate kuosolek läks emutsionaalselt, selle lõpetuseks tulli mitu ead mõtet välja ja valiti koa uus huolekogu.

Mineva laupa külas köin Kinubuss aitas kohaletuln uvilistel müöda soata ligi kuietunnise põneva päeva. Valmis vilmiti kümmekonna tillukest vilmiklippi, mis salvestati CD-le. Muhu nuordekeskuses ehk soab seda nähe. Kinubuss tahtis küll juba sellesamma õhta kojo sõita, aga kuna kõvaste tuiskas ja tuulas, jähid kolm nuort üöseks soare piale.

Sedasi. Kodu uo kena olla. Mõni piab selle tiadmiseks sagedaste ää köima, aga mõni tiab seda muidugid. Olge ikka munuksed edasi!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)