Kaali kraatrid tõmbavad magnetina

Kaali kraatrid tõmbavad magnetina

 

Hiljuti lõppenud aastal käisid Kaalis ekspeditsioonil poola ja prantsuse teadlased. Neil mõlemal oli ühine eesmärk täpsustada kraatrite vanust, kuid selleks kasutati erinevaid meetodeid.

Kaatrite vanust saab määrata otseste ja kaudsete meetoditega. Kuivõrd Kaali peakraatrit täitvad setted on ligikaudu 4000 aastat vanad, siis on ilmselge, et ka kraatrid ei saa olla nooremad. Kuid kui vanad nad tegelikult on, seda saab öelda vaid kaudsete meetodite abil.

Prantsusmaa teadlase, professor Francois Marini külaskäik möödunud aasta septembris oli seotud meteoriitse hajusainese koostise uurimisega. Klaasja hajusaine uuringud Saaremaa rabades on andnud kraatri vanuseks ligikaudu 7500 aastat.

Kuid keegi ei saa välistada rohkem kui ühe meteoriidi langemist Saaremaale. Seega tuleb tõestada, et rabades olev 7500 aasta vanune plahvatusaines pärineb kindlalt Kaali plahvatusest. Selleks uuritakse kõiki kivimeid alates Kaarma dolomiidist, liustikutekkelisest moreenist ning ka Kaali ja Piila raba vahemikust, sealhulgas rannasetete alla mattunud orgaanikast.

Vaid see annab vastuse, millal ilmusid setetesse klaasjad kerakesed. Talvel Prantsusmaal tehtud analüüsid kinnitasid, et aluspõhjakivimites ja jääaja setetes klaasjaid impaktiite ei ole. Kuid lõpliku tulemuse saamiseks tuleb nooremate setete uurimisel tööd jätkata.

Poznani ülikooli professor Wojciech Stankowski uuris aastail 2005 ja 2006 Kaali peakraatri ja väikekraatri nr 4 dolokive termoluminestsentsmeetodi ja optiliselt stimuleeritud luminestsentsmeetodiga ning sai kraatrite vanuseks 5400 – 5800 aastat. Seega on kaudsete meetoditega saadud dateeringutes endiselt vastuolu. Selge on aga see, et kaunid legendid Kaali kraatrite tekkest vaid paar tuhat aastat tagasi tuleb kindlalt kõrvale jätta.

Anto Raukas,
Teaduste Akadeemia meteoriitikakomisjoni esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)