Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Eige eed uut aasted teitele keikidele moo ning mo vanamori poold ka!
Neh, senneks korraks oo siiss seajälad ee söödud, sampuspudelid nurkas ning ragettide suitsuais pilvede alt löind.

Vaada, mool oo ega aasta löppus ikka nöuke tunne olnd, et vana aasta viimane peev oo kut naisterahvas, kidast sa jüba umigust peele piltsima akad ning kuigid oo kinnel, et ta soole ennast ühekorra ka käde annab, köib siiskid jönks südame alt lebi kui sa kella vaadad – et nüid oo neli tundi jeend, nüid oo veel kaks tundi ning löpp leheb seukse vaardiga, et p`saa arugid mette – president oo oma jütluse maha pidand, siis oo äkist kellad löönd, kärakad köind, nenda et pooled koerad oo kadund ning jüba oogid uus aasta kee!

Neh-ja, siiss oo vehe kurptus ka ning so sees oo nöuke tühjus nat vorstilettis vene valtsuse löppus, sennepärast et see, mes erm kangest oodat sai, oo lebi ning sool pole muud kui aka aga jälle uut ringi tallama. Sa p`tea midad, müsune see aasta tuleb ning sa oled kut pime Patkuli trepi peel – ilmaskid äi tea, kus koha peeld sa pööru koha otseks viad ning müsust ülladused sind siiss keik ees vöivad oota.

A Kärdel tehti ülladus juba ennem jöulust valmis ning senne tähtaeg pidi senne aasta oktoobri kuu sees löppema. Sest vaada – 10-15 sendimeetri paksuseld kooridi asfalt maast ee nenda, et kui sa Eltermaald tuled ning Padu otelli juurest veel edasi linna sesse söidad, siis sa avastad ennast äkisti tanki polügoni peel ning see leheb teeristist Kivi Jürka juurest edasi pentsiini jaamani välje.

Ning terve tee pitkuseld pidi nahatäis puid ka veel maha vöödama, kanalisatsjoon ning mes asjad keik veel tehtama. Ja sennepärast pidi nüid jüst see tehet saama, et kuskispoold olid äkisti rahad lahti löind ning freesimassin oli ka alles siiss iidlaste jäuks antud, kui ristiinimest jüba jöuluvorsti praadist.

Ma p`saa mette aru, kas medel oo Nöugude liidu aeg tagasi, et nee rahad, mes antakse, peab aasta löppus kindla peele ee kuludama, muidu saab tuleva aasta senne jägu vehem? A kui nee seedust oo Euroopa liidu poold tehet, siiss ma pea küll ütlema, et kahe liidu vahel oo vahet ainuld nii paju, et Moskva oo Prüsselist lennulinnuld kaks korda lisemal… Kas töösti äi anna nöukseid asju tänapeevas sedamodi tehje, et möte ikka ees köib ning tegu tuleb senne järgi.

Vai oo see ainuld meitel sii sedasi, et nii kut vöim käde saadakse, nii oo korrapeeld silm pees all, suu tömmadakse jüstkut kurdlöngaga kokku ning reegitakse soole südand liigudava eelega, miks jäuks mitte midad tehje äi saa. Neh-ja, valimiste aegus, mene ükskeik müsuse kasti juure – ikke peesivad ammedisse nee, kis egas kordas jälle uusi töökohtast lubavad, nenda et, kui nee lubadust keik peeruks poleks jeend, oleks medel preet egal mihel kaks töökohta ning nee tuhat, kis kuskispool mujal maal tööd tegavad, seisaks ka kodu ning lahudusi oleks ka kaks korda vehem.

A valimistega oo nöukseid lugust ka jühtund, et mo oma ee tuttav mees tuli vehe iljem pöllald ee ning leks valima, a seel ööldi, et sa oled valimas jüba köind, mes sa änam tuled! See aend vasta, et kuradi moodi ma sai köia, kui ma siiamaani trakturi rooli püus oidsi. Neh, akknd siiss vaatma – isegid allkiri all. Eks nee pitka laua taga istujad ehmadand ise ka ee, pakkust siiss konjagit ning sokulaadi ning käskist vagavaste olla. A ta p`tea tänase peevani, kinne poold ta eeledas…

Ühe ülladuse ma reegi soole veel. Kui ennem sai Kärdla pintsunär ümmarguse sünnipeeva puhul 500 krooni, siiss sennest aastast oo null ning nilbut – äi ole vöimalik.

A teisest küljest oo see muidud tervise eest oolitsemine ka, sest mene sa tea – saad äkist juubeliks senne erpsa suure summa käde, siiss kammid ennast täis, jeed kuskispool kränkima, autu söidab soost üle. Nenda et – kui soole ühe pale pihta litagas antakse, siiss pööra aga teina ette, äga sa muidu öntsaks äi saa.

A senne tee ülese kaevamise juures oo omad plussid ka! Sest vaada – kui kevade vai sui jühtub pitka aega sadama, siiss see kilumeeter poolteist sajab kenasti vett täis ning jeebkid täis, sennepärast et ee joosta pole taal kuskispoolegid ning nee turistid, kis Venetsiasse mötlevad menna, mingu vetku Talinast pillet param Kärdla pussi peele ning ta vöib möne tunni pärast jüba Körgesaare maandeel paadiga söite ning kondlilaulust laulda ning paadi ma nupuda soole ise, seda ma luba küll.

Ning kui jälle pitka aega kuiva peeb, siiss oo tolm kinaste üleval nat Egiptuses ning mes sennest, et naised peevad oma pesu surnuaja taga kuivadamas köima – sa oled kut Sarmel seikis! Ainuld et kaameli peed omale ise nupudama… Ma vöi sind linnavalitsuse juure juhata, jo nad teedvad…

A muidu oo meitel keik kina ning leheb jooniga paremaks. Pea siiss omal ikka muistus ees ning kuusk vii oome ka välje.
Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 34 korda, sh täna 1)