Kuressaare laste varjupaigast saab ka naiste varjupaik (2)

Kuressaare laste varjupaigast saab ka naiste varjupaik

 

Kuressaare linnavalitsus esitab volikogule kinnitamiseks eelnõu, mille kohaselt pikeneks lastele varjupaigateenuse osutamise leping veel viie aasta võrra. Linnavalitsus soovib volikogult nõusolekut laste varjupaigateenuse lepingu pikendamiseks põhjusel, et seni Kauba tänaval varjupaiga teenust osutanud EELK Kuressaare Laurentiuse kogudusega sõlmitud lepingu viieaastane tähtaeg lõppes möödunud aasta lõpus.

“Kuna teenuse osutaja poolt on välja arendatud kõigile nõuetele vastav hästitoimiv sotsiaalhoolekande teenust osutav asutus Laurits, peamegi otstarbekaks lepingu pikendamist veel viieks aastaks,” lausus Kuressaare linna lastekaitse spetsialist Helle Kahm. Kui linnavolikogu lepingu pikendamise heaks kiidab, kehtib see 2011. aasta lõpuni.

Lepingu projekti kohaselt kohustub EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus osutama Kuressaare linna haldusterritooriumil elavatele vanemliku hoolitsuseta jäänud või vägivalla ja konfliktide tõttu ohtu sattunud alaealistele lastele ning perevägivalla all kannatavatele naistele ajutist ööpäevast tuge ning kaitset hoolekandeasutuse teenusena.

Varjupaigas Laurits teenindatakse eelkõige Kuressaare linna haldusterritooriumil elavaid abivajajaid ning vabade kohtade olemasolul ka teiste omavalitsusüksuste abivajajaid.

Varjupaigas on võimalik koht saada korraga kuni seitsmel abivajaval isikul. “Kui varem oli tegu vaid laste varjupaigaga, siis nüüd soovime Lauritsa muuta laste ja naiste varjupaigaks,” rääkis Helle Kahm. Seega leiaksid Lauritsas peavarju ka perevägivalla all kannatavad naised.

Varjupaigas viibivatele isikutele tagab linn nende eale ja seisundile vastava hooldamise, toitlustamise, meditsiinilise abi ja rehabilitatsiooni. Samuti kindlustatakse varjupaigas viibijatele nende õiguste ja huvide kaitse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 50 korda, sh täna 1)