Na Tervidus Teitele! (1)

Na Tervidus Teitele!

 

Naah, esimene praama oo nüid möödas – jöulud oo ee peetud, jee-suspoiss lambusöimes nii suur, et pissib püksi jüba. Äi-neh, mes ma oska senne kohta öölda? Söödud sai mihesti, nenda et rihma tuli kahe augu jägu järele lasta, kangemad kraami ma pole mette maitsendkid, neh ja kus kohapeele sa senne valad, kui nabatagune liha täis oo. Vanamor oli ka üle ülga aea ühna leplik, ainuld ühe korra, see oli jöulu teise püha umigu, ma kuultsi, kui tolgus ma ikka ole.

Sest vaada – ma aesi poole 7 aegus omal kargud alla, pistsi tule ahju, vanamor laamendas köökis kohvimassinaga ning ma mötlesi, et ma keera korra televiisuri lahti, et pühade aeg, ähk tuleb midad käremad ka. Muidu mei vaadame ikka Terevisjooni, a seda saaded vist senne aasta sees änam äi ole – jo nad tahtvad ka vehe suud puhada. Neh, Eesti televisjooni peel luges kell menuutisid, siiss ma keertsi Kanal 2-e peele, seel oli mingitsugune multivilm ning Teevee 3-e peel oli ka mingitsugune kriipsujükude kamp.

Nehja, kolmveerend 7-e aeal, kui ma keik kanalid lebi klöpsudasi, oli egas pool laste jäuks vilmid, nenda, et ma üitsi vanamori köökist vaatma, mes kallil teisel jöulupühal medele näidetakse. Vanamor arvas muidud, et ähk oo mingitsugune Mehhiku seep, kus nina lörista saab ning kiskid Hosee oo ühteaegu omale nii vanaisa kut onupoeg ning öhk oo armasdosest nenda tiine, et üle tunni aea seda näite äi saagid – peksab korgid välje. Vanamor tuligid nobesti suure tuppa ja kui ta nägi, mes seel näidetakse, siis ma kuultsigid, kui tola ma ole, et kas ma p`tea mette, et tänapeeval peevadkid lapsed köikse esimesena üleval olema ning terve umigu lebi vaatma, mes moodi erpsad värvilist elukad ekraani peel edasi-tagsi joosvad, vajuda messugust kanalid tahad. Vanamor leks kööki tagasi ning ma siis vetsi eige kava ette ning sa usud vai ei – mool ja sool äi ole ennem viieseid uudiseid peele kordussaadete mette midad vaata! Neh, Ruudolfi ja Irmad ole ma jüba 21 aastad näind, vanade Önne 13 seerijade järgi need kohe ee, kui palju Veesaarele kortsust juure oo tulnd ning sennest Käsi kullas ma p`saa ültsegid aru, miksjäuks see Jöökalda nii erpsasti kisama peeb ning kogusaeg aeroobigad teeb.

Ning kui sa nüid arvad, et peele kella 5 leheb kohe paramaks, siiss oled sa jälle petta saand, sest lapsed peevad öuest tuppa tulema teviisurt vaatma – akab jo see Üksinda kodus, kus üks nolk oo niisune sadist, et nöuksel peeks keikse peeld peerualuse kuumaks kütma ning siiss erikooli saatma, sest kui mede lapsed neid trikkist kodu soo ja moo peel järgi akavad proovima, siiss ma lehe parem jüba vabatahtliguld koos vanamoriga Iraaki rahu valvajaks.

Neh-ja, ennem Aktuaalsed kaamerad oo ka möni vilm, mida sool aitab vaata ning kui sa ka äi vaata, siiss pole sa mette millestkid ilma ka mette jeend ning – siiss oo magama minegu aeg kee. Ja vaada, siiss akkevad egatsugu vilmid alles peele ja kui sa nee tahad ee vaata, siiss sa peed umigu vehemald poole 5-ni üleval olema, nenda et tömmad puhhvaika selga, köid püksikorral ee, lehed lauta ning aed lehma ülese.

Üks ea asi, mes ma siiskid ühe öhta nägi, oli mede oma tehet vilm taksujuhtidest, kus see Uukkivi ka mängis. Sennepärast ma ikka mötle, et mei ju oskame küll, kui tahme, a kus kohas see viga oo, et mei nii vähe tahme?

Ning ega nee vana-aasta saated kuigid palju teistest aastadest äi erinegid – ikka oo Mehed äi nuta, Sii mei oleme, Noor pintsunär, Kitsas king, Kreisi raadju – keik oo sada korda nähtud. Mingitsugust programmi nad katsuvad ka tehje, ernuvad ise erpsast, näud önnelikud, nat oleks Viikingus peeaegu, et miljuni vöitnd, a midad jeeb mo meelest ikka puudu. A vanasti, kui nöuksed mihed veel alles olid, nat Nömmik ja Abel ning Viisimaa ja Vaag ning Kibuspuu ja Kriukov ka, vaada siis oli ega aasta löppus midad oota, a nüid – neh, see va Norman üridab ka midad ning mo vanamorile ta kangesti meeldib, a moole ta naljad äi istu mette – ermus pitkad ning vahel jeebkid teedmatta, kidast ta järgi ahvib. Mes ma`s pee ütlema – et meitel polegid änam naljamihi? Ma arva, et oo küll ja mette vehe, ainuld et nad äi peesi löögile mette, egas pool maksab jo ainuld tutvus ning mida kehvem sa ise oled, seda kövema söbra sa peed omale löidma, kis so kuskispoole sokudab.

A kui sa arvad, et ma nüid vingu, siiss ma jäta kohe järele, sest ma pole sedamoodi mette mötlend, ma taha, et asi ikka paremaks leheks ning mette ainuld telviisuri kohapeeld.

Preet oo aa veel kaks peeva jeendkid ning ma soovi soole sooja ning päikselist aastavahedust ning mötle senne peele ka, kui kiiresti oo nee ringid akand täis saama…

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)