Erivajadustega lapsed jõulutunnet saamas

Kallemäe kooli Kuressaare filiaali erivajadustega lapsed käisid eile Riigimetsa Majandamise Keskuse Mustjala loodusmajas meie metsades kasvavaid puid tundma õppimas, näitusel välja pandud käbisid imetlemas, loodusfilmi vaatamas ja päkapikke tegemas.

RMK Saaremaa puhkeala juhatajal Anu Metsniidil oli see lõppeval aastal juba neljas üritus selle kooli lastega.

„Rõõm on neid lapsi siin koos oma õpetajatega näha. Kuressaares õpivad ja tegutsevad nad ju põhiliselt nelja seina vahel klassiruumis. Nendele lastele on looduses käimine eriti vajalik. Oleme nad viinud metsa ja mere äärde, kus nad said ehtsas looduses viibides tõelise elamuse,” rääkis Anu Metsniit.

Mändjala keskuses keskenduti lindude vaatlusele, Laugu metsavahimajas pühenduti puude ja põõsaste ning üldse taimestiku tundmaõppimisele, omaette elamuse said lapsed sügisesest seenemetsast. Suuremad õpilased proovisid isegi metsatöid teha.

„Mõned lapsed said saagimise päris selgeks. Neile võib lihtsamaid töid igatahes usaldada,” tegi Anu Metsniit metsas käinud laste oskustest järelduse.

Kirikuõpetaja Anu Konks on ka puuetega laste pedagoog. Vaimulikuna pidas Anu Konks vajalikuks rääkida lastele jõulude tähendusest, põhilisest jõulusõnumist – Jeesus Kristuse sündimisest.

„Kurb on see, kui on ainult päkapikud ja jõuluvana ning jõulusõnum jääb teadmata või kaugeks,” arutles Anu Konks.

Kuressaare filiaali õppejuht Piret Kaminskas: „Meie lapsed on kõik väga erinevad. Igas klassis on kuni seitse õpilast. Neid õpetavad-juhendavad õpetaja ja õpetaja abi. Tänu sellele on võimalik igale lapsele läheneda individuaalselt.”

RMK Saaremaa puhkeala juhataja Anu Metsniidu hinnangul mõjub õues õppimine just loodushariduse omandamisel hästi. „Mustjala looduskeskuses oleme juba kuus aastat niiviisi õpetanud. Igal aastal võtame kõik soovijad oma võimaluste piires vastu. Sel aastal on siinses looduskeskuses käinud 94 lastegruppi. See on meie poolt üsna suur panus Saaremaa loodushariduse edendamisse,” arvas Anu Metsniit.

Lapsed on uusi teadmisi loodusest ammutanud Mustjala loodusmajas, Laugu metsavahimajas ja Mihkel Ranna dendraariumis Pöidel.
Erivajadustega lastega tegelejad olid tänulikud headele inimestele, kes jõulude ajal neid meeles pidanud. Aga needsamad lapsed koos oma õpetajatega õpivad ja tegutsevad ju aastaringselt. Oleks ütlemata tore, kui erivajadustega lapsed meenuksid ettevõtjatele, omavalitsustegelastele ja kõigile neile, kes aidata saaksid, ka muul ajal. Need lapsed koos vanematega ja õpetajatega oskavad olla abistajaile väga tänulikud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)