Elanikkonna rahulolu on suurim Lääne-Eestis

Septembrikuus siseministeeriumi tellimusel läbiviidud uuring näitas, et Eesti elanikud peavad üheks enam arenenud piirkonnaks Lääne-Eestit. Kõige mahajäänumaks regiooniks aga peetakse Ida-Virumaad.

Turu-uuringute AS-i küsitluse eesmärk oli uurida elanike suhteid kohalike omavalitsustega ning inimeste rahulolu nende elukeskkonda vahetult puudutavate teemade osas. Kuigi uuring viidi läbi üle-Eestiliselt, osales selles igast maakonnas kindel arv elanikke.

Küllaltki mahuka küsitluse käigus selgus, et Eesti elanikud peavad üheks enam arenenud piirkonnaks just Lääne-Eestit. Kõige mahajäänumaks regiooniks aga peetakse Ida-Virumaad, millele järgnevad Lõuna-Eesti maakonnad Valga, Võru ja Põlva.

Enamik vastajatest oli seisukohal, et avaliku korra ja turvatunde tagamine on kõige paremini korraldatud just saartel ja Lääne-Eesti maakondades.
Küsimusele, kuidas nad eelistavad suhelda kohaliku omavalitsuse ja riigiasutustega, vastas üle poole küsitletutest (52%), et nad eelistavad ametnikega kohtuda vahetult. Sellele järgnesid suhtlemine telefoni (24%) ja interneti (17%) teel. Vaid paar protsenti küsitletutest ütles, et nad eelistavad ametiasutustega suhelda kirja teel.

Saare maavanem Toomas Kasemaa ütles kommentaariks, et antud küsitlus näitas veel kord seda, kuivõrd ebaõige on riigiametite ja -asutuste sulgemine kohtadel. Seejuures tõi ta näiteks haigekassa juhtumi. Nagu teada, otsustas Eesti Haigekassa käesoleval aastal oma maakondlikud esindused sulgeda. Kodanikel soovitati Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Pärnus paiknevate haigekassa piirkondlike esindustega suhelda Eesti Posti vahendusel kirja teel.

Ka Saare maavalitsusel on tulevikus plaanis läbi viia uurimus, et täpsemalt välja selgitada, milline on saarlaste ja muhulaste üldine rahulolu ning mida peaks paremaks muutma.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)