Terit teitele Muhu uudisseid lugema!

Pehme ja valge jõulute – aeg uo siiamoale ikka viel paljast kena unistus. Luotus pidi aga sie viimne olema, mis kustude. Ja päris pühadeni aega nädalijagu.

Kuidas küll inged akkavad lume käe särama, kut jõulupuu…
Lasteaid sai omale ette uied aknad ja selle pere rahvale uo sie kena kingitus. Lastega seltsis kaunistatse omi tube ja õppetse luuletusi.

Esimest adventi tähistati pisemate majas, köies kuolimaja rahvaga seltsis päkapikurongikäikus. Teese advendi paiku õppeti mängma vanu jõulumänga – vääti köit, karati üle nööri, tehti ringimängi. Kolmanda advendi puhul ehitse jõulupuud ja minnasse pühadeielsed kirku voatama.
Tuleva nädali teisibe minnasse lasteaalastega üllatusesinemisele, rohkem reakida`p tohigid. Kessiku lähtvad lapsed oma silmasäraga vanadekojo rõõmu viima.

Tuleva riede, 21. detsembril uodatse aga Muhu soare kodusid lapsi lasteaida jõulupiduse kellu 12 , majasisene jõulupidu akkab 16 sellesama kupäeva all.

Müödaläin esmaspe esines Talinas Niguliste kirkus Orisare tüdarlaste kuor Anne Kannu juhatamis all. Muhu lapsi laalab sial ühna mitu – sellepärast ma reagigid. Kohjapial kuulamas köin inimene elistas, et irmus kena, laste laul olli kut inglikuor ja nutma aas.

Ma sattusi päkapikumoa tegijate ruovi, puhta juhuslikult. Päkapikumoa etendused toimuvad 15. detsembril kellu 18 – 20 ja 16. detsembril kellu 15 – 17 ja 18 – 20. Kis aga soab, voatama tasub minna, olenemata vanussest või elukohjast. Muuseas külase tulavad sõnna jõulumehe õpipoisid ja vanaperemies ja vanaperenaene reakivad sellest, mismuodi vanaste just nie pühadeaegsed asjad – tegemised täpselt ollid – köisid.
15. detsembril toimub Liival Kaubahuovis Muhu Jõululoat, Muhu Vallavalitsus selle korraldab ja peale akkab kauplemine kohe omingust kellu 9. Sõsarloat põhikuolis toimub algusega kellu 10 ja kestab kaks tundi. Lapsed kauplevad omatehtud asjadega, sõuke ettevõtmine toimub kuolimajas kolmandad oastad. Osa võtab ka lasteaid ja voatamist – ostmist uo sial küllaga.

Tuleva teisibe lõpetavad oma oastad kuoli omavalitsuse lapsed. Ja külase uo tulemas Eesti Kontsert, sellesamma päeva. Ieldatavaste põneva kavaga, mises nähe nii tantsi kut muusikad, kava nimi „Tantsuline rännak Euroopast idamaadeni”.

Kuolimajas toimuvad koa advendiomingud ja lõpulass valmistab ette raditsioonilist jõuletendust, mis esitatse siis esmakordselt kouli jõulupidus 21. detsembril.

Mõjalt Muhust. Hellamoa külakeskusest nõnnapalju, et juogatund Maret Seemaniga müödus väga rahvarohkelt ja uvi olli suur. Paergus ettevamistatse teisibest kohtumisõhtad Liiva päevakeskuse rahvaga. Ja ülejään asjade kohja pial rippude küsimärgid.

Tamse, Rannaküla ja Rebaski külakuosoekul valiti uus külavanam, kelleks sai Hele Lehari. Hele valis omale alaliseks asetäitjaks endise külavanama Paul Tüüri. Kõik olli köin täpselt kehtestatud statuudi järele.

Muuseum toemetab teistega seltsis jõulumoal ja ielteatena – 28. detsembril uodatse teitid põhuõhtale jälle laula seltsis laulma, pühadevahet tähistama.

Koguva dolokivimaardla keskkonnamõju indamise kuosolek olle asjalik oln. Kõik inimeste soadetud paranduse- ja täienduse – ettepanekud nimetati ää ja võeti arvese. Neid soab viel kuni esmaspäeni Soaremoa Keskkonnatienistusele soata.

Tekkis koa sõuksi küsimusi, mis vähe õhku jähid, aga indamine tuleb vähemaste põhjalik.

Olge ikka munuksed ja võtke kiirel aal ikka rahulikult – jõvab küll.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)